634-0148/03 – Řízení výrobních procesů ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
POC01 Ing. Jan Počta, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit s moderními směry v řízení výrobního procesu podniku a poskytnout základní znalosti a metody nezbytné k dosažení ekonomicky efektivní a konkurenceschopné činnosti podniku. Obsahem předmětu je stanovení cílů řízení výroby na strategické, taktické a operativní úrovni, vytváření předpokladů pro výrobu v podobě výrobních kapacit a plánů jejich využití a výklad problematiky přípravy a vlastního řízení výrobního procesu včetně udržování provozuschopnosti výrobního zařízení.

Povinná literatura:

[1] Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing Praha, 2002, 424 s. [2] Heřman, J.: Řízení výroby, Melandrium Praha, 2001, 167 s. [3] Tomek, G. – Vávrová, V.: Řízení výroby, Grada Publishing Praha, 2000, 439 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Pojem řízení. Specifika řízení výrobního procesu. Analytický a syntetický přístup k řízení výroby. Výroba jako základní druh podnikání - Charakteristika výrobních činitelů a jejich funkce (hmotné činitele, pracovníci, technologie, organizace, řízení). Řízení výrobního procesu jako jeden z předpokladů efektivnosti a konkurenceschopnosti výrobního podniku. - Typologie výrobního systému. Výrobní typy podle programu (produkt, sortiment, množství vyráběných výrobků), procesu, vstupů, technologie, časového průběhu, použitých pracovních prostředků. - Úkoly a cíle řízení výroby. Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní). Rozhodování o výrobě: vytváření předpokladů (hardware) – výrobní kapacita a podmínky jejího využití, vlastní řízení (software) – ukazatele ekonomické efektivnosti. Superkonkurenčnost a její osvojení. - Příprava výroby. Konstrukční příprava výroby. Technologická příprava výroby. Materiálová příprava výroby. Organizační příprava výroby. Automatizace v přípravě výroby. - Standardizace v řízení výroby. Obsah a struktura normativní základny. Funkce a metody standardizace. Organizační normy. Informační normy. Technické normy. Technickohospodářské normy. Plánovací normativy řízení výroby. - Efektivnost výrobního procesu. Pojem produktivity. Reengineering a jeho podstata. Systémy řízení výrobního procesu. MRPII, OPT. Vytěžovací řízení. Teorie omezení – princip DBR. Řízení výroby s využitím simulace. - Řízení pracovníků. Stanovení potřeby pracovníků. Výběr a rozmístění pracovníků. Odměňování a jiné formy stimulování pracovníků. Zvyšování kvalifikace. Pracovní podmínky. - Řízení jakosti výrobků a procesů. Čtyři stadia jakosti. Oblasti ovlivňující jakost a jejich řízení: organizace, systémy, měření, nástroje, cíl podniku, vývoj, dodavatelé, výrobní proces, podpůrné služby, pracovníci. - Provozuschopnost výrobních zařízení. Ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení. Organizace a řízení údržby. Údržbářské systémy. Metody zvyšování spolehlivosti součástí, uzlů, výrobních linek. - Specifičnost hutnického výrobního procesu a jeho řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 8  0 3
                Písemka Písemka 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.