634-0403/01 – Počítačová podpora v podniku (PPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-Student bude mít základní znalosti o informačních a řídících systémech podniků. -Student bude umět popsat základní funkce ERP systémů. -Student bude umět definovat rozdíly mezi nejčastěji používanými ERP systémy -Student bude umět v praxi používat základní programy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je zvládnout základní pojmy při popisu informačních a řídících systémů podniku a získat informace a znalosti pro projektování a realizaci jejich prvků a subsystémů se zaměřením na zvláštnosti strojírensko- metalurgických podniků. Výklad je členěn do těchto skupin: metody analýzy a dokumentace, projektování počítačového systému, technické a programové prostředky, počítačové sítě, internet, intranet a extranet, základní systémové pojmy.

Povinná literatura:

[1] Kunstová, R. a kol.: Informatika pro ekonomy, Skripta VŠE Praha, 2002, 166 s., č. publikace 4-1379 [2] Tvrdíková, M.: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách, Grada Publishing Praha, 2000, 110 s., ISBN 80-7169-703-6 [3] Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress Praha, 1999, 403 s., ISBN 80-86119-13-0

Doporučená literatura:

[1] Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky, Management Press Praha, 1997, 391 s., ISBN 80-85943-58-1 [2] Dohnal, J. – Pour, J.: Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích, Ekopress Praha, 1997, 301 s., ISBN 80-86119-02-5 [3] Vodáček, L. – Rosický, A.: Informační management. Pojetí, poslání a aplikace, Management Press Praha, 1997, ISBN 80-85943-35-2 [4] Schindler, J. a kol.: Systémová analýza a metody projektování AIS, Skripta VŠB-TU Ostrava, 1992, 186 s., ISBN 80-7078-129-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

*******************************************************************

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
638-0401 PT1 Počítačová technika I Povinná
714-0665 M I Matematika I Povinná
714-0666 M II Matematika II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Informační společnost, „nová“ ekonomika, počítačová gramotnost. - Projektování informačních systémů. Metody analýzy, vývoje a dokumentace informačních systémů. - Definice, vývoj a účel informačních systémů. - Základní pojmy hardware počítačů. - Základní prvky současného osobního počítače. - Periferní zařízení počítačů. - Počítačové sítě: prvky, architektura, typy. - Členění software počítačů. - Software pro zvýšení osobní a týmové produktivity. - Software pro podporu inženýrských činností. - Software pro podporu managementu. - Umělá inteligence, data mining, expertní systémy. - Podnikové informační systémy a aplikace. - Bezpečnost systémů. - Řízení technologických a výrobních procesů. - Práce s daty, informacemi a znalostmi. - Internet: základní služby, aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku