634-0408/02 – Finanční účetnictví I. (FÚI. )

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače základy podvojného účetnictví pro podnikatele, tj. pochopit bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základy podvojného účetnictví pro podnikatele, tj. má naučit posluchače chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Povinná literatura:

[1] Buchtová, J.: Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání [2] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele [5] České účetní standardy pro podnikatele v platném znění.

Doporučená literatura:

[1] Ryneš, Petr: Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Anag, Olomouc, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní testy

E-learning

-

Další požadavky na studenta

*****************************************************

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-0404 EP Ekonomika podniku Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní pojmy, funkce a metodické prvky účetnictví, obecně uznávané účetní zásady, principy podvojného účetnictví. - Rozvaha (bilance majetku) a její rozložení do soustavy účtů, základní hospodářské operace a jejich vliv na rozvahu. - Výsledovka (výkaz zisku a ztráty), principy účtování na nákladových a výnosových účtech. - Teoretické základy bilančního informačního systému. - Účetní soustavy a jejich charakteristika. - Základní oceňovací principy. - Základní prvky účetnictví o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku (pořízení, odpisování, opravy, technické zhodnocení). - Základní prvky účetnictví o zásobách (způsob A, způsob B, pořízení a úbytky materiálových zásob a zboží). - Základní prvky účetnictví o drobném majetku. - Základní prvky účetnictví o zúčtovacích vztazích, peněžních prostředcích a cenných papírech. - Základní prvky účetnictví o nákladech a výnosech a jejich časovém rozlišení. - Základní prvky účetnictví o výsledku hospodaření a jeho použití. - Organizace účetnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní