634-0409/01 – Řízení výrobních procesů (ŘVP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN128 Ing. Dominik Daniš
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
POC01 Ing. Jan Počta, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza: - Kategorizuje typy výrobních procesů podle jejich charakteristických vlastností. - Determinuje činitele výrobního procesu a indentifikuje jejich vlastnosti Aplikace: - Aplikuje inovativní směry pro technickou přípravu výroby. - Aplikuje principy a zásady řízení na typy výrobních procesů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit s moderními směry v řízení výrobního procesu podniku a poskytnout základní znalosti a metody nezbytné k dosažení ekonomicky efektivní a konkurenceschopné činnosti podniku. Obsahem předmětu je stanovení cílů řízení výroby na strategické, taktické a operativní úrovni, vytváření předpokladů pro výrobu v podobě výrobních kapacit a plánů jejich využití a výklad problematiky přípravy a vlastního řízení výrobního procesu včetně udržování provozuschopnosti výrobního zařízení.

Povinná literatura:

[1] Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing Praha, 2002, 424 s. [2] Heřman, J.: Řízení výroby, Melandrium Praha, 2001, 167 s. [3] Tomek, G. – Vávrová, V.: Řízení výroby, Grada Publishing Praha, 2000, 439 s.

Doporučená literatura:

1.BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management, 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 724 s. ISBN 80-.251-0396-X 2.HÁDEK, L. Organizace a řízení výroby II, (skriptum). Ostrava: Vysoká škola podnikání a.s., 2007, 78 s. ISBN 978-80-86764-39-9 3.HORVÁTH, G. Logistika ve výrobním podniku (skriptum). Západočeská univerzita v Plzni, 2007, ISBN 978-80-7043-634-9 4.TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007, 378 s. ISBN 978-80-247-1479-0 5.WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2361-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

.........................................

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-0402 PTI. Průmyslové technologie I. Povinná
634-0406 PT II. Průmyslové technologie II. Povinná
638-0419 ZATP Základy automatizace technologických procesů Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Pojem řízení. Specifika řízení výrobního procesu. Analytický a syntetický přístup k řízení výroby. Výroba jako základní druh podnikání - Charakteristika výrobních činitelů a jejich funkce (hmotné činitele, pracovníci, technologie, organizace, řízení). Řízení výrobního procesu jako jeden z předpokladů efektivnosti a konkurenceschopnosti výrobního podniku. - Typologie výrobního systému. Výrobní typy podle programu (produkt, sortiment, množství vyráběných výrobků), procesu, vstupů, technologie, časového průběhu, použitých pracovních prostředků. - Úkoly a cíle řízení výroby. Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní). Rozhodování o výrobě: vytváření předpokladů (hardware) – výrobní kapacita a podmínky jejího využití, vlastní řízení (software) – ukazatele ekonomické efektivnosti. Superkonkurenčnost a její osvojení. - Příprava výroby. Konstrukční příprava výroby. Technologická příprava výroby. Materiálová příprava výroby. Organizační příprava výroby. Automatizace v přípravě výroby. - Standardizace v řízení výroby. Obsah a struktura normativní základny. Funkce a metody standardizace. Organizační normy. Informační normy. Technické normy. Technickohospodářské normy. Plánovací normativy řízení výroby. - Efektivnost výrobního procesu. Pojem produktivity. Reengineering a jeho podstata. Systémy řízení výrobního procesu. MRPII, OPT. Vytěžovací řízení. Teorie omezení – princip DBR. Řízení výroby s využitím simulace. - Řízení pracovníků. Stanovení potřeby pracovníků. Výběr a rozmístění pracovníků. Odměňování a jiné formy stimulování pracovníků. Zvyšování kvalifikace. Pracovní podmínky. - Řízení jakosti výrobků a procesů. Čtyři stadia jakosti. Oblasti ovlivňující jakost a jejich řízení: organizace, systémy, měření, nástroje, cíl podniku, vývoj, dodavatelé, výrobní proces, podpůrné služby, pracovníci. - Provozuschopnost výrobních zařízení. Ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení. Organizace a řízení údržby. Údržbářské systémy. Metody zvyšování spolehlivosti součástí, uzlů, výrobních linek. - Specifičnost hutnického výrobního procesu a jeho řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 8  0
                Písemka Písemka 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku