634-0411/01 – Personální management (PM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopí význam a principy řízení lidských zdrojů jako rozhodujícího zdroje úspěchu organizace, - získá poznatky o stěžejních personálních aktivitách, jako jsou získávání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, - se seznámí s pojmy a významy firemní kultury a zaměstnaneckých vztahů, - si osvojí základní znalosti o ergonomii práce, - získá základní informace o trhu práce, nabídce a poptávce a o nezaměstnanosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je pochopit význam a principy řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v dynamicky se měnícím prostředí jakožto rozhodujícího zdroje úspěchu organizace, získat personální dovednosti tak, aby studenti v lidském potenciálu spatřovali strategickou výhodu organizace a věděli, jak s ní nakládat, seznámit se s problematikou a významem motivace, ať už finanční či nefinanční.

Povinná literatura:

[1] Koubek, J.:Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, 2002 (3.vydání), 367 str., ISBN 80-7261-033-3 [2] Urban, J.: Řízení lidí v organizaci - personální rozměr managementu, Grada Publishing Praha, 2003, ISBN 80-86395-46-4 [3] Dvořáková, Z. a kol.: Management lidských zdrojů, Grada Publishing Praha, 2007, 512 str., ISBN 978-80-7179-893-4 [4] Armstrong, M..: Řízení lidských zdrojů, Publishing Praha 2007 (10. vydání), 800 str.,ISBN 978-80-247-1407-3

Doporučená literatura:

[1] Stýblo, J.: Personální management, Grada Publishing, Praha, 1993 [2] Kocianová, R.: Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing, Praha, 2010

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

...............................

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-0401 M Management Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Koncepce a úkoly personálního řízení v podnicích. Vymezení základních pojmů- - Interní a externí podmínky. Trh práce, Nezaměstnanost - Organizace personálního řízení v podnicích a jeho subjekty. - Personální plánování a strategie. - Popis a analýza pracovního místa. Pracovní prostředí. - Získávání zaměstnanců. - Hodnocení zaměstnanců. - Odměňování zaměstnanců. Motivace – hmotné a nehmotné nástroje motivace. - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. - Podniková kultura. - Zaměstnanecké vztahy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku