634-0412/01 – Manažerské účetnictví (MÚ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
KUB886 Ing. Stanislav Kubica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače pracovat s informacemi poskytovanými účetnictvím podniku, a to jak oficiálním (finančním), tak vnitropodnikovým, a dále hledat odpovědi na otázky, jak měřit přínos vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům, jak je zainteresovat, aby se chovaly efektivně. Vysvětlovány jsou tudíž jak problémy vnitropodnikového účetnictví, tvorby kalkulačního systému podniku a vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti, tak klasického manažerského účetnictví, včetně přístupu k finančním analýzám z hlediska metodických problémů účetnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Využití informací poskytovaných účetnictvím podniku, a to jak oficiálním (finančním), tak vnitropodnikovým, pro řízení podniku, přístupy k měření přínosu vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům a jejich zainteresování za účelem efektivního chování. Vysvětlovány jsou tudíž jak problémy vnitropodnikového účetnictví, tvorby kalkulačního systému podniku a vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti, tak klasického manažerského účetnictví, včetně přístupu k finančním analýzám z hlediska metodických problémů účetnictví.

Povinná literatura:

[1] Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press Praha, 2008 [2] Buchtová, J.: Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne)najdete, MIRAGO Ostrava, 2003

Doporučená literatura:

[1] Král, B. a kol.: Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia Praha, 1994 [2] Schroll, R. – Janout, J. – Král, B. – Králíček, V.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství, Trizonia Praha, 1993 [3] Kovanicová, D. – Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví, 1.- 3. díl, POLYGON Praha, 1999 [4] Kovanicová, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní testy

E-learning

-

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-0404 EP Ekonomika podniku Povinná
634-0408 FÚI. Finanční účetnictví I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Vývojové tendence v účetnictví ve světě, charakteristika manažerského účetnictví versus účetnictví vnitropodnikové, popř. provozní. - Systémy evidence nákladů a výkonů. - Vazba finančního a vnitropodnikového účetnictví (oceňovací principy – vnitropodnikové ceny). - Nákladové kalkulace, předmět kalkulace, kalkulační metody, příklady kalkulací nákladů hutních výrobků, metodické otázky využití kalkulací pro řízení. - Analýza vybraných kalkulačních metod (kalkulace přirážková, kalkulace příspěvku na úhradu, normová metoda). - Využití VP účetnictví pro běžnou kontrolu nákladů a pro řízení vnitropodnikových útvarů. - Principy rozpočetnictví. - Cash flow. - Využití informací účetnictví pro řízení, charakteristika vybraných ukazatelů finanční analýzy, možnosti jejich použití, syntetické metody posuzování finančního zdraví, hodnocení efektivnosti účetní jednotky z podkladů účetnictví, cenová rozhodování. - Speciální problémy – vývojové tendence v manažerském účetnictví ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 12 3
                Písemka Písemka 20  12 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 20 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku