634-0413/01 – Marketing a obchod (MO)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
NET03 doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Student se bude schopen aplikovat znalosti a teoretické poznatky při řešení úloh, spojených s rozhodovacím procesem průmyslových firem v oblasti marketingové, investiční, obchodní a finanční strategie - student bude schopen vytvořit, analyzovat a popsat základnu pro strategické rozhodování v oblasti tržních procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem výuky tohoto předmětu v oblasti technickoekonomických směrů je dosáhnout u posluchačů schopnost praktické aplikace znalostí a teoretických poznatků při řešení úloh, spojených s rozhodovacím procesem průmyslových firem v oblasti marketingové, investiční, obchodní a finanční strategie a všude tam, kde jsou rozhodovací technické a ekonomické procesy navázány na znalosti trhu a tržního prostředí.

Povinná literatura:

[1] Kotler, P.: Marketing – management, Grada Publishing, Praha 2001 [2] Tomek, J. a kol.: Marketingová strategie podniku, Management Press, Praha,1992 [3] Prachár, J.: Marketing v podnikání, MOSPRA, Brno, 1991 [4 ] Nétek, V..: Průmyslový Marketing , VŠB-TU Ostrava, 2006

Doporučená literatura:

[1] Kotler, P.: Marketing – management, Grada Publishing, Praha 2001 [2] Tomek, J. a kol.: Marketingová strategie podniku, Management Press, Praha,1992 [3] Prachár, J.: Marketing v podnikání, MOSPRA, Brno, 1991 [4 ] Nétek, V..: Průmyslový Marketing , VŠB-TU Ostrava, 2006 [5] Ernest R. Cadotte ...The Management of Strategy in the Marketplace University of Tennessee 1996 [6] Donald R. Lehmann ..Analzsis for Marketing Planing ; Boston 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní prvky průmyslového marketingu. - Základní pojmy a názvosloví marketingu. - Místo a úloha marketingu v praxi průmyslového podniku. - Marketingová analýza – metody, techniky. - Marketingový výzkum – metody, techniky. - Segmentace trhu a segmentace výrobků (marketingový MIX). - Marketingový projekt. - Marketingový management. - Marketingový plán – sestavení, kontrola. - Marketingový informační systém. - Osobnost marketingového pracovníka – znalosti a schopnosti. - Organizační vazby marketingu a ostatních odborných činností firmy (logistika, technický rozvoj). - Základy marketingové strategie. - Strategický marketing – místo a úloha v průmyslové praxi. - Konkurenční výhoda firmy – techniky vedoucí k budování konkurenčních výhod. - Globalizace trhu a integrační procesy. - Obchodní činnost podnikatelské jednotky. Vazby marketingové a obchodní činnosti. - Proces obchodování – vymezení základních pojmů. Obchodní operace. - Současné podmínky a vývojové trendy obchodování. - Efektivní formy kooperačních procesů v obchodní činnosti. Franchising. - Obchodní logistika a optimalizace zásobovacích procesů. - Elektronické obchodování na průmyslových a spotřebitelských trzích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.