634-0416/01 – Logistika v automobilovém průmyslu (LAP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
WIC005 doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech a koncepcích využívaných pro logistické řízení podniků automobilového průmyslu, bude schopen aplikovat nástroje a metody z oblasti logistiky nákupu, řízení zásob, logistiky výroby a distribuce automobilů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vymezení, cíle, základní principy a vývoj logistiky automobilového průmyslu. Řízení nákupu a zásob. Nákupní proces. Klasické systémy pro řízení zásob. Logistické řízení výroby. MRP a ERP systémy, koncepce Just-in-Time, TPS a štíhlé výroby, systém kanban, koncepce Teorie omezení a systém DBR.

Povinná literatura:

1. Bazala, J. a kol. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2007. 2. Malindžák, D. a kol. Teória logistiky. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007.

Doporučená literatura:

1. Malindžák, D. a kol. Modelovanie a simulácia v logistike. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. 2. Malindžák, D. a kol. Aplikácia modelovania a simulácie v logistike podniku. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 7 – Výrobně-logistické rozhodování: submodul Řízení zásob, submodul Výběr a hodnocení dodavatelů, submodul Počítačová simulace v prostředí simulačního softwaru DOSIMIS 3, submodul Logistická hra. - LENORT, R. Průmyslová logistika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou seminárních projektů, absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logistické řízení - definice, cíle, základní principy, vývoj a nejnovější trendy logistického řízení. 2. Logistické řízení nákupu - definice, typy nákupních situací, nákupní proces, hodnocení a výběr dodavatelů. 3. Logistické řízení výroby - definice, důvody jeho rozvoje, logistická řešení ve výrobě, logistika v české průmyslové výrobě, typy výroby a jejich vliv na logistiku. 4. Systémy MRP/ERP a Teorie omezení a systém DBR - vymezení, struktura a příklad uplatnění systému MRP I, systém MRP II, ERP a APS, vymezení teorie omezení, proces neustálého zlepšování, systém DBR a možnosti jeho uplatnění. 5. Koncepce just-in-time a systém Kanban jako hlavní pilíře Štíhlé výroby - vymezení koncepce just-in-time, porovnání tradiční a JIT výroby, problémy se zaváděním JIT, zavádění JIT, alternativní řešení, systém Kanban a Milkrun. 6. Logistické řízení distribuce - definice a důvody jeho rozvoje, struktura distribučních řetězců, plánování distribučních požadavků, systémy ECR a QR. 7. Analýza a řízení zásob - důvody udržování zásob, náklady spojené se zásobami, klasifikace zásob, metody a doporučení pro řízení zásob. 8. Balení a manipulace - vymezení, obaly a manipulační jednotky, manipulační prostředky. 9. Skladové hospodářství - vymezení, skladové operace a skladovací technologie. 10. Přeprava a doprava - vymezení, členění dopravy, výběr druhu dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 10
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  10
        Zkouška Zkouška 70 (70) 28
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku