634-0435/01 – Personální management (PMNG )

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopí význam a principy řízení lidských zdrojů jako rozhodujícího zdroje úspěchu organizace, - získá poznatky o stěžejních personálních aktivitách, jako jsou získávání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, - se seznámí s pojmy a významy firemní kultury a zaměstnaneckých vztahů, - si osvojí základní znalosti o ergonomii práce, - získá základní informace o trhu práce, nabídce a poptávce a o nezaměstnanosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je pochopit význam a principy řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v dynamicky se měnícím prostředí jakožto rozhodujícího zdroje úspěchu organizace, získat personální dovednosti tak, aby studenti v lidském potenciálu spatřovali strategickou výhodu organizace a věděli, jak s ní nakládat, seznámit se s problematikou a významem motivace, ať už finanční či nefinanční.

Povinná literatura:

[1] Koubek, J.:Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, 2002 (3.vydání), 367 str., ISBN 80-7261-033-3 [2] Urban, J.: Řízení lidí v organizaci - personální rozměr managementu, Grada Publishing Praha, 2003, ISBN 80-86395-46-4 [3] Dvořáková, Z. a kol.: Management lidských zdrojů, Grada Publishing Praha, 2007, 512 str., ISBN 978-80-7179-893-4 [4] Armstrong, M..: Řízení lidských zdrojů, Publishing Praha 2007 (10. vydání), 800 str.,ISBN 978-80-247-1407-3

Doporučená literatura:

[1] Stýblo, J.: Personální management, Grada Publishing, Praha, 1993 [2] Kocianová, R.: Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing, Praha, 2010

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování a prezentace dvou zadaných témat z praxe. Komunikace s podniky za účelem získání praktických dat pro projekty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Koncepce a úkoly personálního řízení v podnicích. Vymezení základních pojmů- - Interní a externí podmínky. Trh práce, Nezaměstnanost - Organizace personálního řízení v podnicích a jeho subjekty. - Personální plánování a strategie. - Popis a analýza pracovního místa. Pracovní prostředí. - Získávání zaměstnanců. - Hodnocení zaměstnanců. - Odměňování zaměstnanců. Motivace – hmotné a nehmotné nástroje motivace. - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. - Podniková kultura. - Zaměstnanecké vztahy

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K 2014/2015 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní