634-0436/01 – Management (MANAG)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEC0082 Mgr. Martin Čech, Ph.D.
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si má během studia předmětu osvojit poznatky, získat metodické znalosti a dovednosti, které vycházejí z integrovaného pojetí managementu - ze synergie technické-výrobní, finanční a personální sféry řízení organizace na straně jedné, z principu řízení kvality, inovací a rizik na straně druhé. Má získat také nezbytné znalosti ze specifických sfér managementu projektů a managementu znalostí. Studium předmětu vytváří předpoklady pro úspěšné manažerské působení v praxi, především průmyslových podnikatelských subjektů. Důraz je kladen zejména na strategické řízení a řízení projektů – na bázi znalostí, odpovídajících vývoji globalizovaného ekonomického prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní definice z oblasti managementu, dosavadní vývoj teorií managementu a jejich vliv na současnou praxi managementu, systémový pohled na řízení. Řízení lidí, řízení procesů, řízení organizace. Rozvoj osobnosti manažera: manažerské funkce, komunikační dovednosti, řešení problémů, manažerské techniky, práce s informacemi a znalostmi, počítačová gramotnost, související disciplíny. Současné vývojové směry v teorii a praxi managementu. Úloha poradenství v managementu.

Povinná literatura:

[1] Porvazník, J.: Celostní management, str.509, SPRINT, Bratislava, 2003, ISBN 80-89085-05-9 [2] Bělohlávek, F. – Košťan, P. – Šuleř, O.: Management, str. 642, Rubico, Olomouc, 2001, ISBN 80-85839-45-8 [3] Veber, J. a kol.: MANAGEMENT, Základy – prosperita – globalizace, str. 700, Management Press, Praha, 2000, ISBN 80-7261-029-5

Doporučená literatura:

[1] Plamínek, J.: Syneergický management, Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech, str. 328, Argo, 2000, ISBN 80-7203-258-5 [2] Vodáček, L. - Vodáčková, O.: Management - teorie a praxe, str. 246, Management Press, Praha 1999, ISBN 80-85943-19-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace studentů na cvičeních, dotazování na přednáškách

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivita v hodinách, prezentace v PowerPointu, předvedení získaných komunikačních dovedností

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní definice z oblasti managementu - Dosavadní vývoj teorií managementu: klasický, behavioristický, vědecký, empirický a jejich vliv na současnou praxi managementu - Systémový a kybernetický pohled na řízení. - Osobní management: sebehodnocení, kariéra, time management, odolnost proti stresu, komunikační dovednosti, management informací a znalostí - Řízení lidí: sekvenční manažerské funkce, personální management, management změn. - Řízení procesů: operativní řízení výroby (vč. údržby), logistické řízení, projektový management, informační management, integrované hodnocení. - Řízení organizace: strategické řízení, integrovaný management, krizový management. - Rozvoj osobnosti managera: paralelní manažerské funkce, , manažerské techniky, práce s informacemi a znalostmi, počítačová gramotnost, související discipliny. - Současné vývojové směry v teorii a praxi managementu. - Úloha poradenství v managementu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K 2014/2015 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní