634-0803/01 – Finanční systémy (FS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popsat hlavní principy, úlohu a rozdělení finančního trhu. Student se seznámí s principy a fungováním burzy. Student se seznámí se základními funkcemi daňového systému v ČR. Student bude umět rozdělit daně na přímé a nepřímé. Student bude umět vymezit a charakterizovat základní rozdíly ve finančních derivátech. Student se seznámí se základními atributy veřejných financí a komerčního pojištění.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Hlavní důraz předmětu je kladen na pochopení funkce a úlohy daňového systému v ČR. Další součástí učiva je pak finanční trh, burzovní a mimoburzovní obchodování s cennými papíry a finančními deriváty. Posluchači rovněž dostávají základní informace o problematice veřejných financí, sociálního a zdravotního pojištění a pojišťovnictví.

Povinná literatura:

[1] Marková, H.: Daňové zákony 2010, Grada Publishing,a.s., Praha, 2010 [2] Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty, Grada Publishing Praha, 2010 [3] Jílek, J.: Finanční trhy a investování, Grada Publishing Praha, 2010 [4] Vančurová A., Láchová L.: Daňový systém ČR aneb učebnice daňového práva, nakladatelství 1. VOX a.s., Praha 2010 [5] Daňové zákony, zákon o dluhopisech, zákon o cenných papírech, zákon o burze cenných papírů, pravidla obchodování a burzovní řád Burzy cenných papírů Praha, tržní řád RM-Systému, zákon o zdravotním a sociálním pojištění, zákon o státním rozpočtu

Doporučená literatura:

[1] KUBÁTOVÁ, K., : Daňová teorie a politika, 4. aktualiz. vyd. ASPI, Praha, 2006, ISBN: 80-7357-205-2 [2] STIBOR, M., VAŠUT, P., VOZŇÁKOVÁ, I.: Finanční systémy, VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0914-1 [23 KOBÍK J.: Správa daní a poplatků s komentářem komplexní pohled na problémy správy daní. 6 aktualiz. vyd. , ANAG, Praha, 2008, ISBN 978-80-7263-459-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

---------------------------------------------------

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
114-0024 Eko II Ekonomie II. Doporučená
634-0801 FÚII. Finanční účetnictví II. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úloha daní v reprodukčním procesu. Daňové systémy, přístupy, prvky. Soustava daní v České republice. Funkce a nástroje finančního trhu. Systémy, technika a formy obchodování. Finanční deriváty. Forward, futures, swapy, opce. Jejich podstata, druhy, využití.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní