634-0805/01 – Exaktní metody rozhodování II. (EMRII.)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student aplikuje ziskane znalosti z exaktnich metod I. a rozsiri si je dale o nejruznejsi formy postoptimalizacni analyzy. Student pochopi volbu jednotlivych kriterii rozhodovani a kvalitu informacniho vstupu na rozhodovani v podminkach nejistoty a rizika. Student bude schopen najit optimalni strategie rozhodovani s vyuzitim principu dymanickeho programovani. Student bude umet resit ulohy manazerskeho rozhodovani s vyuzitim teorie her.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Exaktní metody rozhodování I. a rozšiřuje poznání o další metody manažerského rozhodování. Klade důraz především na poznávací funkci matematického modelování- na nejrůznější formy postoptimalizační analýzy, analýzy senzibility a parametrizace optimalizačních úloh. Zaměřuje se na volbu kritérií rozhodování a kvalitu informačního vstupu, na rozhodování v podmínkách nejistoty a rizika. V¨ýraznou pozornost věnuje problematice hledání optimální strategie rozhodování s využitím principů dynamického programování a teorie her.

Povinná literatura:

[1] Fotr, J. a kol.:Manažerské rozhodování, Ekopress Praha, 2006, 404 s., ISBN 80-86929-15-9 [2]Gros, I.:Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada Publishing, Praha 2003, ISBN 80-247-0421-8 [3] Sakál, P. – Jerz, V.: Operační analýza v praxi manažera, SP SYNERGIA Tripsoft Trnava, 2003, 335 s., ISBN 80-968734-3-1 [4] Sakál, P. – Jerz, V.: Operační analýza v praxi manažera II., SP SYNERGIA Tripsoft Trnava, 2006, 335 STR., ISBN 80-969390-5-X [5] Jablonský, J.: Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing Praha, 2002, 323 s., ISBN 80-86419-23-1

Doporučená literatura:

[1] Plevný M., Žižka M..: Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování, Zapadočeská univerzita, Plzeň, 2005, 295 s., ISBN 80-7043-435-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

--------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Exaktní prvky v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení ekonomických systémů. Identifikace, analýza a formulace „dobře a špatně strukturovaných“ rozhodovacích problémů. — Generování a hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů. Kritéria hodnocení a metody stanovení jejich vah. — Monokriteriální a vícekriteriální hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů v podmínkách jistoty, nejistoty a rizika. — Matematické programování jako nástroj optimalizace rozhodovacích procesů. — Vypovídací schopnost lineárních a nelineárních statických optimalizačních úloh. Dualita úloh. Parametrické programování a analýza senzibility úloh. — Dynamické programování – nástroj tvorby optimální strategie rozhodování. Bellmanův princip optima. Problém optimální alokace omezených zdrojů jako úloha dynamického programování. — Časově-nákladová optimalizace návazného procesu řízeného metodami CPA. — Teorie hromadné obsluhy (front) – klasifikace modelů. Optimální dimenze obsahující soustavy jako výsledek uplatnění simulačního principu. Algoritmus Monte Carlo. — Sekvenční teorie. Johnsonův a Johnson-Prücknerův algoritmus stanovení optimálního pořadí obsluhy. Problém „Okružní cesty“. — Teorie zásob – deterministické a stochastické modely řízení zásobovacího procesu. — Teorie obnovy – modely optimalizace procesů obnovy a údržby objektů (výrobního zařízení). — Teorie her a strategického chování. Maticové hry. Dominované strategie. Hry se smíšenými strategiemi. — Strukturální analýza. Leontiefovy hmotné a hodnotové výrobně-spotřební modely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 21  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 14  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní