634-0806/01 – Integrated Control Systems (IŘS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA16 Ing. Radim Adam, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

A

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to introduce a global concept of industrial enterprise information system, information linkages among information systems, their functions and requirements they should fulfil. The subject will also focus on a data object model of organizational information systems and individual function areas.

Compulsory literature:

[1] Basl, J.: Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti, Grada Publishing Praha, 2002, 142 s., ISBN 80-247-0214-2 [2] ANSI/ISA – 95.00.01-2000: Enterprise-Control System Integration - Part 1: Models and Terminology [3] ANSI/ISA – 95.00.02-2001: Enterprise-Control System Integration - Part 2: Object Model Attributes

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

— Začlenění průmyslového podniku do jeho okolí, popis vztahů, cíle a funkce podniku. — Informační systémy průmyslového podniku – datový a objektový model. — Řízení dodavatelských řetězců – SCM. — Podpora prodeje a marketingu – CRM. — Plánování a rozvrhování zdrojů a výroby – ERP. — Sběr dat z výroby, jejich třídění a zpracování – použitelné databázové nástroje, požadavky na komunikace. — Dispečerské informační systémy. — Řízení kvality, SPC, SQC. — Řízení údržby, správa majetku. — Sledování toku výroby a genealogie výrobku, vazby na řízení skladů. — Analýzy výkonnosti, metody určování nákladů na jednici výroby, spolupráce se systémy MIS. — Řízení dokumentace – CAD/CAM systémy, sledování informací generovaných při výrobě, oběh dokumentů v podniku. — Optimalizace procesů – optimalizační a predikční modely, optimalizace technologie, procesů, výroby. — Alokace zdrojů. — Vývojové prostředky výrobku.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.