634-0806/01 – Integrované řídící systémy (IŘS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA16 Ing. Radim Adam, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

A

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s celkovou koncepcí informačních systému průmyslového podniku, informačními vazbami mezi jednotlivými informačními systémy, jejich funkcemi a požadavky, které by měly splňovat. Vychází se z aktuálních norem a podkladů autorit pro tuto oblast (např. ANSI/ISA – 95.00.01- 2000 Enterprise – Control System Integration, A Reference Model For Computer Integrated Manufacturing, (CIM), MESA International a dalších) a řady zkušeností z návrhu, přípravy a realizace těchto systémů. Je probrán datový a objektový model informačního systému organizace, jednotlivé funkční oblasti a uvedeny příklady možných technologií, postupů a produktů.

Povinná literatura:

[1] Basl, J.: Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti, Grada Publishing Praha, 2002, 142 s., ISBN 80-247-0214-2 [2] ANSI/ISA – 95.00.01-2000: Enterprise-Control System Integration - Part 1: Models and Terminology [3] ANSI/ISA – 95.00.02-2001: Enterprise-Control System Integration - Part 2: Object Model Attributes

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Začlenění průmyslového podniku do jeho okolí, popis vztahů, cíle a funkce podniku. — Informační systémy průmyslového podniku – datový a objektový model. — Řízení dodavatelských řetězců – SCM. — Podpora prodeje a marketingu – CRM. — Plánování a rozvrhování zdrojů a výroby – ERP. — Sběr dat z výroby, jejich třídění a zpracování – použitelné databázové nástroje, požadavky na komunikace. — Dispečerské informační systémy. — Řízení kvality, SPC, SQC. — Řízení údržby, správa majetku. — Sledování toku výroby a genealogie výrobku, vazby na řízení skladů. — Analýzy výkonnosti, metody určování nákladů na jednici výroby, spolupráce se systémy MIS. — Řízení dokumentace – CAD/CAM systémy, sledování informací generovaných při výrobě, oběh dokumentů v podniku. — Optimalizace procesů – optimalizační a predikční modely, optimalizace technologie, procesů, výroby. — Alokace zdrojů. — Vývojové prostředky výrobku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.