634-0809/01 – Bankovnictví (B)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat základní funkce a úlohu české národní banky a ostatních komerčních bank. Student se seznámí s řízením bankovních aktiv a pasiv. Student bude umět popsat principy řízení bankovních obchodů a úvěrových rizik. Student bude umět popsat bankovní finančně úvěrové produkty a zajišťovací instrumenty bank. Student se seznámí s vkladovými produkty bank a platebním stykem. Student bude umět analyzovat a vysvětlit devizové operace bank - forward, swap, opci. Student se seznámí i s bankovnictvím v mezinárodním měřítku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Banky mají ve srovnání s průmyslovými podniky řadu specifických rysů projevujících se v jejich postavení a celkovém významu v ekonomice. Předmět bankovnictví se zabývá vymezením pojmů a významu bank, jejich úlohou, funkcí centrální banky, uspořádáním bankovní soustavy, charakteristikou bankovních produktů.

Povinná literatura:

[1] Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, LINDE Praha, 2001, ISBN 80-7201-310-6 [2] Ševčík, A.: Bankovnictví I, Masarykova univerzita v Brně, 2005 [3] Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů, 2.vyd. Ekopress Praha, 1999 [4] Stibor, R., Vozňáková, I.: Vybrané pojmy z bankovnictví, VŠB-TU Ostrava, 2006, 45 str., Ostrava [5] Beránková V. a kol.: Příklady z bankovnictví a jejich řešení, nakladatelství Fortuna, 1999, 88 str., ISBN 80-7168-677-8

Doporučená literatura:

[1] DVOŘÁK, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, LINDE Praha a.s., 2001, ISBN 80-7201-310-6 [2] MUSÍLEK, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Erste, Praha, 1999 [3] REVENDA, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha, 2000, ISBN 80-7261-031-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

-------------------------------------------

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
114-0024 Eko II Ekonomie II. Povinná
634-0801 FÚII. Finanční účetnictví II. Povinná
634-0803 FS Finanční systémy Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice banky. Funkce centrální banky. Právní postavení bank – zákon o České národní bance a zákon o bankách. Nástroje měnové politiky. Úloha bank v tržním hospodářství. Postavení bank v koloběhu peněz v národním hospodářství. Bankovní regulace a dohled (úkoly a nástroje).Komerční banky. Bilance banky. Aktivní a pasivní činnost banky. Základní principy řízení bankovních obchodů. Zvláštní druhy bankovních obchodů – faktoring, forfaiting, finanční leasing, sekuritizace. Ostatní obchody bank, operace na devizovém trhu, devizové obchody, obchody s deriváty. Druhy bank, specializace bank.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
                projekt Projekt 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní