634-0811/01 – Management inovací (MI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student získá ucelený přehled o typech inovací, inovačních procesech a o zdrojích inovačních nápadů - student bude schopen orientovat se v terminologii oblasti vědy, výzkumu a inovací a v systému veřejné podpory inovačních aktivit - student si osvojí znalost přístupů k řešení problémů od jejich vymezení, přes volbu metody řešení až po vyhodnocení úspěšnosti řešení - student bude umět využít a dále rozvíjet kreativní schopnosti a dovednosti zaměstnanců prostřednictvím individuálních a kolektivních metod řešení problémů - student bude umět demonstrovat postup vyhodnocení výkonnosti firmy v oblasti inovací a navrhnout zlepšení v jednotlivých aspektech

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení podstaty inovačních aktivit v podnicích a na jejich řízení v souladu s dalšími aktivitami podniku. V rámci předmětu jsou studenti také seznámeni se základními pojmy z oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), s jejich vzájemnými vztahy a s metodami na podporu kreativity zaměstnanců a řešení inovačních zadání. Předmět seznamuje i s právní stránkou ochrany výsledků VaVaI.

Povinná literatura:

[1] Drucker, P.F.: Inovace a podnikavost : praxe a principy, Praha, 1993 [2] Robson, M.: Skupinové řešení problémů, VICTORIA PUBLISHING Praha, 1995, 114 s., ISBN 80-85865-32-7 [3] Košturiak, J., Chaľ, J.: Inovace : vaše konkurenční výhoda!, Brno, 2008

Doporučená literatura:

[1] Votruba, L.: Rozvíjení tvořivosti techniků, ACADEMIA Praha, 2000 [2] Pitra, Z.: Technický management I, H&H Jinočany, 1992, 200 s., ISBN 80-85467-72-0 [3] Bušov, B. – Jirman, P. – Dostál, V.: Tvorba a řešení inovačních zadání, Skripta, INDUS Brno, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

....................................

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-0802 SM Strategický management Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Tvůrčí práce, rozvoj kreativity. — Identifikace a vymezení problému. — Postupy řešení problému (identifikace problému, volba techniky řešení, postup řešení, postup verifikace, presentace řešení, implementace výsledku). — Úloha informací a znalostí. — Osobní vlastnosti řešitele, zapojení týmu. — Způsoby myšlení. Řešitelské metody (černá schránka, metoda pokusů a omylů, vepólová analýza, simulace, heuristické přístupy). — Systematická heuristika. — Techniky řešení problémů (brainstorming, brainwriting, synektika, delfská metoda, morfologická analýza, rozhodovací stromy, síťové metody, vícekriteriální hodnocení variant, analýza patentové situace). — Hodnotová analýza (základní pojmy, funkčně nákladový přístup, metodologie, aplikační discipliny). — Metoda TRIZ (vznika vývoj metodologie, zákonitosti rozvoje technických systémů, analýza a syntéza technických systémů, počítačová podpora metodologie). — Management inovací. Členění a principy inovací, zdroje inovačních námětů, inovační procesy, inovační strategie, řízení inovací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní