634-0813/01 – Světová ekonomika (SE)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR33 Ing. Martin Juroška, Ph.D.
STO061 Ing. Milan Stoch, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude schopen aplikovat znalosti a teoretické poznatky z oblasti světové ekonomiky při řešení úloh spojených s rozhodovacími procesy probíhajícími v průmyslových firmách v oblasti marketingové, investiční, obchodní a finanční strategie vstupu na zahraniční trhy. Student bude schopen vytvořit, analyzovat a popsat základnu pro strategické rozhodování v oblasti světové ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt
Terénní práce

Anotace

Výklad základních zákonitostí a problémů z oblasti světové ekonomiky a seznámení s některými ekonomickými teoriemi světové ekonomiky. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy.

Povinná literatura:

• FELLER, O .C.; HARTLINE, Michael D.: Marketing strategy. 4. vydání. Mason: Thomson South-Western, 2008. 695 s. ISBN 978-0-324-36272-5 • GRIFFIN, R. W.: Management. Houghton Miffling Company, New York, 2008. ISBN 978-0-618-76795-3 • Hrala, V. a kol.: Geografie světového hospodářství. Vybrané kapitoly, VŠE Praha, 2001, 194 s., ISBN 80-245-0079-5 • JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. Exploring Corporate Strategy. 8th ed. Harlow: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-273-71191-9. • Šíbl, D. – Šaková, B.: Světová ekonomika, SPRINT Bratislava, 2002, 424 s., ISBN 80-88848-98-9 • WICKHAM, A. W.: Strategic Entrepreneurship. FT Prenice Hall, 2004. ISBN 0-273-68226-1

Doporučená literatura:

• HOLLENSEN, S.: Global marketing. London: Prentice Hall Financial Times, 2007. 714 s. ISBN 978-1405883382. • KOTLER, Ph.: Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know. Wiley, 2003. 206 s. ISBN 978-0471268673. • VARADZIN, F.: Teorie světové ekonomiky, Skripta VŠB - TU Ostrava, 1997, 190 s., ISBN 80-7078-489-X • WILSON, R., GILLIGAN, C.: Strategic Marketing Management. 3rd ed. London: Oxford, 2005. 867 s. ISBN 0-7506-5938-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Základy teorie světové ekonomiky. — Vývoj a strukturální změny ve světové ekonomice. — Mezinárodní ekonomické a měnové vztahy. — Globální problémy současného vývoje. — Vývoj světové demografie. — Stav nerostných zdrojů. — Průmyslová výroba. — Zemědělská výroba. — Doprava a obchod. — Rozvinuté tržní ekonomiky. — Rozvojové ekonomiky. — Postavení České republiky ve světové ekonomice. — Budoucnost světové ekonomiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní