634-0815/01 – Obchodní a pracovní právo (OPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOK50 JUDr. Zdenka Sokolíková
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student will obtain orientation in the following branches of private law: - introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět podává přehled o základních normách obchodního a pracovního práva. Teorie obchodního a pracovního práva, základní principy. Ekonomické a pracovní vztahy, jejich charakteristiky, subjekty a jejich vznik. Smlouvy. Antimonopolní legislativa, její podstata a dopady. Hospodářská soutěž a soutěžní politika. Evropská legislativa v ČR. Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Evropská soutěžní politika.

Povinná literatura:

1. Ústava České republiky 2. Smlouva o Evropské unii 3. Občanský zákoník, 1964 ve znění pozdějších předpisů 4. Obchodní zákoník, 1991 ve znění pozdějších předpisů 5. Zákoník práce, 1965 ve znění pozdějších předpisů 6. DĚDIČ J., ČECH P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU. Polygon Praha. 2005. 7. PELIKÁNOVÁ, I.: Obchodní právo. Aspi Praha, 2005. ISBN 80-7357-062-9. 8. PLÍVA, S.: Obchodní závazkové vztahy. Aspi Praha. 2006.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Úvod do předmětu. Ústavní principy obchodního práva. — Subjekty obchodního práva a jiné formy společného podnikání. — Obchodní závazkové vztahy. — Podnikání zahraničních osob v České republice. — Živnostenské podnikání. — Hospodářská soutěž. — Konkurz a vyrovnání. — Úvod do problematiky pracovního práva. — Ústavní principy a základní instituty pracovního práva. — Vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů. — Mzda, plat, pracovní doba, dovolená, zvláštní pracovní podmínky. — Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. — Odpovědnost v pracovněprávních vztazích. — Postavení odborů v pracovněprávních vztazích a kolektivní pracovní právo. — Právní problematika zaměstnanosti a nezaměstnanosti. — Normativy Evropského společenství v obchodněprávních a pracovněprávních vztazích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.