634-0818/01 – Integrace podnikových procesů (IPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA16 Ing. Radim Adam, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v koncepci informačních systémů průmyslového podniku, informačních vazbách mezi jednotlivými informačními systémy a jejich funkcemi a požadavky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s celkovou koncepcí informačních systému průmyslového podniku, informačními vazbami mezi jednotlivými informačními systémy, jejich funkcemi a požadavky, které by měly splňovat. Vychází se z aktuálních norem a podkladů autorit pro tuto oblast (např. ANSI/ISA – 95.00.01- 2000 Enterprise – Control System Integration, A Reference Model For Computer Integrated Manufacturing, (CIM), MESA International a dalších) a řady zkušeností z návrhu, přípravy a realizace těchto systémů. Je probrán datový a objektový model informačního systému organizace, jednotlivé funkční oblasti a uvedeny příklady možných technologií, postupů a produktů.

Povinná literatura:

[1] Basl, J.: Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti, Grada Publishing Praha, 2008. [2] ANSI/ISA – 95.00.01-2000: Enterprise-Control System Integration - Part 1: Models and Terminology [3] ANSI/ISA – 95.00.02-2001: Enterprise-Control System Integration - Part 2: Object Model Attributes

Doporučená literatura:

[1] Pospíšilová, M; Mejzlík, L., Velechovská, L. Počítačem integrované řízení podniku, Polygon, Praha, 2008. [2] Sodomka, P; Klčová, H. Informační systémy v podnikové praxi, Computer Press, Brno, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Začlenění průmyslového podniku do jeho okolí, popis vztahů, cíle a funkce podniku. — Informační systémy průmyslového podniku – datový a objektový model. — Řízení dodavatelských řetězců – SCM. — Podpora prodeje a marketingu – CRM. — Plánování a rozvrhování zdrojů a výroby – ERP. — Sběr dat z výroby, jejich třídění a zpracování – použitelné databázové nástroje, požadavky na komunikace. — Dispečerské informační systémy. — Řízení kvality, SPC, SQC. — Řízení údržby, správa majetku. — Sledování toku výroby a genealogie výrobku, vazby na řízení skladů. — Analýzy výkonnosti, metody určování nákladů na jednici výroby, spolupráce se systémy MIS. — Řízení dokumentace – CAD/CAM systémy, sledování informací generovaných při výrobě, oběh dokumentů v podniku. — Optimalizace procesů – optimalizační a predikční modely, optimalizace technologie, procesů, výroby. — Alokace zdrojů. — Vývojové prostředky výrobku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní