634-0902/02 – Řízení výrobních procesů (ŘVP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech a koncepcích využívaných pro operativní, taktické a strategické řízení výroby, bude schopen analyzovat, vyhodnocovat, projektovat a zlepšovat výrobní procesy, používat metody a nástroje pro plánování a řízení výroby, kapacitní plánování a řízení zásob ve výrobních procesech.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na řízení výrobních procesů za využití pokročilých nástrojů manažerského rozhodování. Dílčí části jsou věnovány moderním nástrojům, metodám a koncepcím pro řízení a optimalizaci výrobních systémů na všech manažerských úrovních. Zaměření je orientováno také na využití nástrojů na bázi fuzzy logiky, genetických algoritmů a neuronových sítí v procesu řízení výroby.

Povinná literatura:

JUROVÁ, M. Výrobní procesy řízené logistikou. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-2650-059-9. JANČÍKOVÁ, Z. Modelování a simulace. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3710-9. FOTR, J. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87865-33-0. ŠTĚDROŇ, B., M. PALÍŠKOVÁ, O. PASTOR, M. Svítek. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9. PANNEERSELVAM, R. Production and Operations Management. New Delhi: PHI Learning Pvt., 2012. ISBN 978-81-203-4555-3.

Doporučená literatura:

VÁCHAL, J. a M. VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. BASL, J., P. MAJER a M. ŠMÍRA. Teorie omezení v podnikové praxi: Zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-0613-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Řízení výrobních procesů - cíle, principy, hlavní a podpůrné činnosti. • Systém tahu a tlaku - základní princip, cíle, metody. • Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní) - metody, nástroje, vazby. • MRP, MRP II, JIT, Kanban, DBR, OPT, TOC, Reengineering. • Efektivnost výrobního procesu. Pojem produktivity. • Nástroje projektování výrobních procesů a jejich aplikace. • Úkoly a cíle řízení výroby. Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní). Rozhodování o výrobě: vytváření předpokladů (hardware) – výrobní kapacita a podmínky jejího využití, vlastní řízení (software) – ukazatele ekonomické efektivnosti. • Řízení pracovníků. Stanovení potřeby pracovníků. Výběr a rozmístění pracovníků. Odměňování a jiné formy stimulování pracovníků. Zvyšování kvalifikace. Pracovní podmínky. • Řízení jakosti výrobků a procesů. Čtyři stadia jakosti. Oblasti ovlivňující jakost a jejich řízení: organizace, systémy, měření, nástroje, cíl podniku, vývoj, dodavatelé, výrobní proces, podpůrné služby, pracovníci. • Provozuschopnost výrobních zařízení. Ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení. • Organizace a řízení údržby. Údržbářské systémy. • Metody zvyšování spolehlivosti součástí, uzlů, výrobních linek. • Štíhlá výroba. • Specifika řízení výroby v procesech: hutních, strojních, tvářecích, energetických.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní