634-0918/01 – Manažerské účetnictví (MÚ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0
kombinovaná Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby posluchač pochopil koncepce manažerského účetnictví v ČR a ve světě, dále vnitropodnikové účetnictví a uměl ho využít pro kontrolu nákladů a řízení vnitropodnikových útvarů. Pozornost je zaměřena i na přiřazování nákladů výkonům, kalkulace, kalkulační systém, klasické i moderní kalkulační metody, dále na využití informací účetnictví pro řízení účetní jednotky a hodnocení její efektivnosti a cenová rozhodování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] KRÁL B. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2010. [2] BUCHTOVÁ J. Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne)najdete. Ostrava: MIRAGO, 2003.

Doporučená literatura:

[1] FIBÍROVÁ J. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer, 2015. [2] MACÍK K. Účetnictví pro manažerskou praxi. Praha: Grada, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- vypracování zadané práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/ Vývojové tendence v účetnictví ve světě, charakteristika manažerského účetnictví versus účetnictví vnitropodnikové, popř. provozní a účetnictví finanční. 2/ Systém evidence vnitropodnikových nákladů a výkonů jednookruhový. 3/ Systém evidence vnitropodnikových nákladů a výkonů dvouokruhový. 4/ Vazba finančního a vnitropodnikového účetnictví, oceňovací principy, vnitropodnikové ceny. 5/ Nákladové kalkulace, předmět kalkulace, kalkulační jednice, druhy kalkulací. 6/ Kalkulační metody, příklady kalkulací nákladů hutních výrobků, metodické otázky využití kalkulací pro řízení. 7/ Analýza vybraných kalkulačních metod (kalkulace přirážková, kalkulace příspěvku na úhradu, normová metoda). 8/ Využití VP účetnictví pro běžnou kontrolu nákladů a pro řízení vnitropodnikových útvarů. 9/ Výpočty cash flow. 10/ Využití informací účetnictví pro řízení, analýza absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů finančního zdraví, charakteristika vybraných ukazatelů, možnosti jejich použití. 11/ Vybrané syntetické metody posuzování finančního zdraví. 12/ Hodnocení efektivnosti účetní jednotky z podkladů účetnictví, cenová rozhodování. 13/ Problematika odložené daně při finančních analýzách. 14/ Speciální problémy - vývojové tendence v manažerském účetnictví ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku