634-0919/02 – Průmyslová logistika (PL)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0
kombinovaná Zkouška 3+0
distanční Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech a koncepcích využívaných pro logistické řízení průmyslových podniků a řetězců, bude schopen analyzovat, vyhodnocovat, projektovat a zlepšovat procesy z oblasti logistiky nákupu, výroby a distribuce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Vymezení, cíle, základní principy a vývoj průmyslové logistiky. Logistické řízení výroby. Logistika v různých typech výrob. Přístupy, metody a nástroje pro logistické řízení výroby. Logistické řízení distribuce. Důvody vzniku a struktura distribučních řetězců v průmyslu. Metody a nástroje pro logistické řízení distribuce.

Povinná literatura:

[1] Lenort, R. Průmyslová logistika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. [2] Malindžák, D. a kol. Teória logistiky. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007.

Doporučená literatura:

[1] Malindžák, D. a kol. Modelovanie a simulácia v logistike. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. [2] Malindžák, D. a kol. Aplikácia modelovania a simulácie v logistike podniku. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární projekt na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení logistického řízení - definice, cíle logistického řízení, optimální vs skutečná úroveň logistických služeb, způsoby zvyšování konkurenceschopnosti podniku pomocí logistického řízení, základní principy logistického řízení. 2. Vývoj logistického řízení - fyzická distribuce, integrované logistické řízení, řízení dodavatelského řetězce, řízení štíhlých, poptávkových, agilních a odolných dodavatelských řetězců. 3. Logistické řízení v průmyslu - vymezení, důvody rozvoje, logistika v české průmyslové výrobě. 4. Logistické řízení nákupu - vymezení, nákupní situace, nákupní proces, hodnocení a výběr dodavatelů. 5. Řízení zásob - důvody udržování zásob, náklady spojené se zásobami, klasifikace zásob, matematické metody pro řízení zásob, model ekonomického objednacího množství, pojistná zásoba. 6. Logistické řízení výroby - vymezení, typy výroby a jejich vliv na logistiku, logistická řešení ve výrobě. 7. Systémy MRP - vymezení, plánování materiálových požadavků, MRP s uzavřenou smyčkou, plánování výrobních zdrojů, plánování podnikových zdrojů, plánování dodavatelského řetězce. 8. Koncepce just-in-time - výrobní systém Toyoty, štíhlá logistika, just-in-time, just-in-sequence, jednokusový tok, poka yoke, TQM, 5S, TPM, SMED, výrobní buňky, systému garantovaných dodavatelů, systém kanban. 9. Teorie omezení - úzká místa, pět kroků neustálého zlepšování, opatření pro lepší využívání kapacitních úzkých míst, systém DBR. 10. Logistické řízení distribuce - důvody vzniku a struktura distribučních řetězců, systémy a koncepce DRP, ECR, QR, CPFR, distribuční a logistická centra. 11. Skladové hospodářství - význam a funkce skladování, skladové operace a technologie, plánování a projektování skladů, druhy skladů, cross-docking. 12. Manipulace a balení - zásady manipulace, manipulační jednotky a zařízení, logistické funkce a druhy obalů, systémy automatické identifikace. 13. Přeprava - základní druhy přepravy a jejich charakteristika, výběr druhu přepravy a přepravce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1999/2000 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.