634-0925/01 – Podnikový controlling (PC)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Mynář, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+0
distanční Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen prezentovat komplexní přístup k řešení úkolů podnikového controllingu, bude schopen analyzovat, vyhodnocovat a zlepšovat procesy podnikového controllingu s ohledem na specifika podniků zaměřených na zpracovatelský průmysl.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen do dílčích studijních oblastí, které jsou vázané na poznatky z manažerského účetnictví a podnikového controllingu s ohledem na specifika hutní, strojírenské a chemické výroby.

Povinná literatura:

POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5773-5. LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4133-8. ŠOLJAKOVÁ, L. a B. KRÁL. Manažerské účetnictví: případové studie a příklady. 3., přeprac. vyd. V Praze: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1798-8. KRÁL, B. Manažerské účetnictví [CD-ROM]. 3. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. BLOCHER, E. Cost Management: A Strategic Emphasis. 6th ed., international ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-0-07-132619-3.

Doporučená literatura:

PETŘÍK, T. Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda: ABC/ABM (Activity-based Costing/Activity-based Management). Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-648-8. VYSUŠIL, J. Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování: sladění plánu a skutečnosti pro potřeby controllingu. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-012-X. MRUZKOVÁ, J. a K. LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3164-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do problematiky účetnictví, manažerského účetnictví a controllingu, definice a vztah manažerského účetnictví, controllingu a jeho vývoj, základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, vztah finančního a manažerského účetnictví. - Význam a struktura členění nákladů, členění z hlediska druhu, účelu, odpovědnosti a kalkulačního, členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování - fixní a variabilní, relevantní a irelevantní, oportunitní a vázané. - Plánování nákladů a výnosů, plánování režijních nákladů, operativní a strategické plánování. - Problematika kalkulací, předmět kalkulace, přiřazování nákladů a metody výpočtu, struktura nákladů, kalkulační systém, předběžná a výsledná kalkulace, kalkulace ceny, využití kalkulací v podnikové prax,. - Plány a rozpočty v podniku, předmět a členění rozpočtů, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé rozpočty. - Finanční analýza, informační zdroje, metody a využití, ukazatelé finanční analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku