634-0931/01 – Strategic Management (SŘ)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGF, FMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NET03 doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0
Part-time Credit and Examination 3+0
Distance Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will understand the principles of development, implementation and monitoring mission, strategic goals and strategies different levels of strategic management, will be able to apply the main methods of strategic analysis and strategic decision.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

[3] LYNCH R. Strategic Management. Pearson, 2015. [4] VOLBERDA H.W., MORGAN R.E. Strategic Management: Competitiveness & Globalization: Concepts & Cases, Cengage Learning EMEA, 2011.

Recommended literature:

[3] MAGRETTA J. Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy. Harvard Business Review Press, 2011. [4] RUMELT R. Good Strategy/Bad Strategy: The Difference and why it Matters. Profile Books, 2012.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecná problematika strategického řízení. Vymezení pojmu strategie a strategického řízení. Přínos strategického řízení. Úrovně strategického řízení. Tvůrci strategií a jejich zodpovědnost v procesu formulace strategie. 2. Modely strategického vývoje. Strategický vývoj jako manažerský záměr. Strategický vývoj jako výsledek kulturních a politických procesů. Dosazený strategický vývoj. 3. Poslání a strategické cíle podniku. Význam poslání. Obsah a charakteristiky úspěšného poslání. Strategické cíle, jejich význam a základní vlastnosti. Hierarchie cílů podniku. 4. Strategická analýza. Analýza prostředí. Analýza makrookolí. PEST analýza. Porterův diamant. Scénáře budoucího vývoje okolí. 5. Analýza konkurenčního okolí. Model pěti sil. Analýza strategické skupiny. Analýza životního cyklu oboru. Atraktivita odvětví. Analýza konkurence. Analýza hodnot vnímaných zákazníky. 6. Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. Audit zdrojů. Klíčové kompetence firmy. Benchmarking. Analýza hodnototvorného řetězce. 7. SWOT analýza. Analýza zranitelnosti. Odhad konkurenční síly. Konkurenční výhoda. Kritické faktory úspěchu. 8. Strategie na úrovni podniku. Růstové, stabilizační a defenzivní strategie. Strategie koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku. Inovační strategie. Akvizice. Strategie horizontální a vertikální integrace a soustředěné a složené diverzifikace. Strategické aliance, joint venture. Fúze, holding. Strategie redukce, rozdělení a likvidace. Outsorcing. 9. Strategie nadnárodních společností. Portfolio analýza. Boston Consulting Group matice. Matice General Electric. Hoferova matice. Matice mateřské organizace. 10. Strategie na úrovni podnikatelských jednotek. Porterovy konkurenční strategie. Organizační důsledky konkurenčních strategií. Strategické hodiny. Zásadní změny vedoucí k dosažení a udržení vedoucí role na trhu. 11. Funkcionální strategie. Strategie marketingová a finanční. Výrobní strategie. Strategie lidských zdrojů. Strategie výzkumu a vývoje. 12. Zhodnocení a výběr strategie. Určení vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti strategie. Finančněekonomické hodnocení strategie. Analýza hodnoty vnímané akcionáři. Analýza rizika. Vícekriteriální rozhodování. 13. Implementace strategie. Model a struktura organizace. Uspořádání zdrojů a příprava zdrojových plánů. Zásady úspěšné implementace strategie. Projektové řízení. Restrukturalizace, reorganizace, reengineering. Strategická kontrola. 14. Řízení strategické změny. Typy a diagnóza potřeby strategické změny. Analýza silového pole. Styly řízení změny. Techniky snižování odporu vůči změnám.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3925) Management of Industrial Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3925) Management of Industrial Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3925) Management of Industrial Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3925) Management of Industrial Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3925) Management of Industrial Systems K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3925) Management of Industrial Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.