634-0931/01 – Strategické řízení (SŘ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NET03 doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+0
distanční Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech tvorby, realizace a kontroly poslání, strategických cílů a strategií na různých úrovních strategického řízení, bude schopen aplikovat hlavní metody strategické analýzy a strategického rozhodování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] SOUČEK Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha: C.H. Beck, 2015. [2] TYLL L. Podniková strategie. Praha: C.H. Beck, 2014.

Doporučená literatura:

[1] FOTR J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. [2] MAGRETTA J. Michael Porter jasně a srozumitelně: o konkurenci a strategii. Praha: Management Press, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecná problematika strategického řízení. Vymezení pojmu strategie a strategického řízení. Přínos strategického řízení. Úrovně strategického řízení. Tvůrci strategií a jejich zodpovědnost v procesu formulace strategie. 2. Modely strategického vývoje. Strategický vývoj jako manažerský záměr. Strategický vývoj jako výsledek kulturních a politických procesů. Dosazený strategický vývoj. 3. Poslání a strategické cíle podniku. Význam poslání. Obsah a charakteristiky úspěšného poslání. Strategické cíle, jejich význam a základní vlastnosti. Hierarchie cílů podniku. 4. Strategická analýza. Analýza prostředí. Analýza makrookolí. PEST analýza. Porterův diamant. Scénáře budoucího vývoje okolí. 5. Analýza konkurenčního okolí. Model pěti sil. Analýza strategické skupiny. Analýza životního cyklu oboru. Atraktivita odvětví. Analýza konkurence. Analýza hodnot vnímaných zákazníky. 6. Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. Audit zdrojů. Klíčové kompetence firmy. Benchmarking. Analýza hodnototvorného řetězce. 7. SWOT analýza. Analýza zranitelnosti. Odhad konkurenční síly. Konkurenční výhoda. Kritické faktory úspěchu. 8. Strategie na úrovni podniku. Růstové, stabilizační a defenzivní strategie. Strategie koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku. Inovační strategie. Akvizice. Strategie horizontální a vertikální integrace a soustředěné a složené diverzifikace. Strategické aliance, joint venture. Fúze, holding. Strategie redukce, rozdělení a likvidace. Outsorcing. 9. Strategie nadnárodních společností. Portfolio analýza. Boston Consulting Group matice. Matice General Electric. Hoferova matice. Matice mateřské organizace. 10. Strategie na úrovni podnikatelských jednotek. Porterovy konkurenční strategie. Organizační důsledky konkurenčních strategií. Strategické hodiny. Zásadní změny vedoucí k dosažení a udržení vedoucí role na trhu. 11. Funkcionální strategie. Strategie marketingová a finanční. Výrobní strategie. Strategie lidských zdrojů. Strategie výzkumu a vývoje. 12. Zhodnocení a výběr strategie. Určení vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti strategie. Finančněekonomické hodnocení strategie. Analýza hodnoty vnímané akcionáři. Analýza rizika. Vícekriteriální rozhodování. 13. Implementace strategie. Model a struktura organizace. Uspořádání zdrojů a příprava zdrojových plánů. Zásady úspěšné implementace strategie. Projektové řízení. Restrukturalizace, reorganizace, reengineering. Strategická kontrola. 14. Řízení strategické změny. Typy a diagnóza potřeby strategické změny. Analýza silového pole. Styly řízení změny. Techniky snižování odporu vůči změnám.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku