634-0932/06 – Manažerské rozhodování (MR)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se budou orientovat v moderních metodách manažerského rozhodování, které lze využít při řízení průmyslových procesů a systémů. Budou schopni formulovat a analyzovat problém, vymezit přípustné varianty, zvolit a aplikovat vhodný přístup k jeho řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Pokročilé metody manažerského rozhodování, exaktní metody rozhodování, vícekriteriální metody rozhodování a metody umělé inteligence v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení průmyslových systémů.

Povinná literatura:

FOTR, J. a L. ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 3., přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2016. ISBN 978-80-87865-33-0. FOTR, J., J. HÁJEK a L. VRBOVÁ. Počítačová podpora manažerského rozhodování. Praha: Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2135-0. GROS, I. a J. DYNTAR. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5. TURBAN, E., R. SHARDA and D. DELEN. Decision Support and Business Intelligence Systems. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02426-4. DOSTÁL, P. Advanced Decision Making in Business and Public Services. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7204-837-3.

Doporučená literatura:

ŠTĚDROŇ, B., P. MOOS, M. PALÍŠKOVÁ, O. PASTOR, M. SVÍTEK a L. SVOBODA. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9. FIALA, P. Modely a metody rozhodování. 3. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1981-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Exaktní prvky v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení průmyslových systémů. • Klasifikace rozhodovacích procesů a problémů, metodika řešení rozhodovacích problémů. • Styly manažerského rozhodování, skupinové versus konsenzuální rozhodování. • Metody operačního výzkumu pro podporu manažerského rozhodování. • Matematické programování jako nástroj optimalizace rozhodovacích procesů. • Strukturální analýza, Leontiefovy hmotné a hodnotové výrobně-spotřební modely. • Síťová analýza, metoda kritické cesty, metoda PERT. • Simulační přístupy pro modelování průmyslových systémů, počítačová simulace. • Teorie hromadné obsluhy, teorie obnovy, teorie her a strategického chování. • Dopravní problémy, sekvenční problémy, modely pro řízení zásob. • Vícekriteriální rozhodování, tvorba variant, výběr kritérií, metody stanovení vah a vícekriteriálního hodnocení variant. • Pravidla, metody a nástroje rozhodování za rizika a nejistoty. • Metody umělé inteligence, fuzzy logika, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy, teorie chaosu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.