634-0935/01 – Teorie ekonomie (TE)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0
kombinovaná Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat pojmy tržní mechanismus, chování spotřebitelů a firem v tržním prostředí, utváření rovnováhy firmy a trhu v různých tržních situacích a základní souvislosti utváření rovnováhy na trzích výrobních faktorů. Z hlediska dovedností dostane přehled o ekonomické funkci státu, cílech a nástrojích hospodářské politiky; základních souvislostech monetární politiky, fiskální politiky, vnější obchodní a důchodové politiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Mikroekonomie - v úvodní části, která je současně úvodem do studia ekonomie, je věnována pozornost otázkám vymezení předmětu ekonomie, metodám, charakteristice a funkci hospodářství. Těžiště kurzu je v analýze fungování tržního mechanismu, chování spotřebitelů a firem v tržním prostředí. Budou vysvětleny podmínky utváření rovnováhy firmy a trhu v různých tržních situacích a základní souvislosti utváření rovnováhy na trzích výrobních faktorů. Makroekonomie - se zabývá problematikou měření výkonnosti národního hospodářství, problematikou ekonomické rovnováhy, příčinami a projevy cyklických oscilací. V další části kurzu je objasněna podstata peněz, struktura bankovní soustavy a základní souvislosti inflace. Vysvětlena je ekonomická funkce státu, cíle a nástroje hospodářské politiky; základní souvislosti monetární politiky, fiskální politiky, vnější obchodní a důchodové politiky.

Povinná literatura:

[1] Šíma, J.: Ekonomie a právo. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2004 [2] Šťastný, D.: Mezinárodní obchod: Teorie a politika. Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2004 [3] Varadzin, F. a kol.: Ekonomický rozvoj a růst. Praha, Professional Publishing 2004

Doporučená literatura:

[1] Holman, R.: Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha, C.H. Beck 2005. 710 stran, ISBN 80-7179-891-6 [2] Hořejší, B. - Soukupová, J. - Macáková, L. - Soukup, J.: Mikroekonomie. 4. rozšířené vydání. Praha, Management Press 2006 [3] Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. 9. vydání. Slaný, Melandrium 2005. 275 stran, ISBN 80-86175-41-3 [4] Samuelson, P. A. - Nordhaus, W.D.: Ekonomie. 13. vydání. Praha, Svoboda 1995. 1011 stran, ISBN 80-205-0494-X [5] Stiglitz, J.E.: Jiná cesta k trhu. Hledání alternativy k současné podobě globalizace. Praha, Prostor 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektu dle zadaného tématu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice ekonomie jako vědní disciplíny, institucionální prostředí a nositelé hospodářské politiky. 2. Ekonomie - cíle a jejich hierarchie. Základní společenské cíle. Tradiční a ekonomické cíle hospodářské politiky. 3. Teoretická východiska ekonomie. 4.Liberální versus intervencionistická hospodářská politika. 5. Merkantilismus, fyziokratismus, klasická škola, neoklasická škola a keynesiánské hospodářské politiky. 6. Monetarismus, ekonomie strany nabídky, škola veřejné volby, škola racionálních očekávání. 7. Vládní versus tržní selhání jako argumenty pro a proti maximalizaci úlohy státu v ekonomice. 8. Základní koncepce hospodářské politiky. Prorůstová versus stabilizační politika. Faktory a zdroje ekonomického růstu. 9. Fiskální politika a její funkce. Nositelé, cíle a nástroje fiskální politiky. Automatické stabilizátory versus diskrétní opatření. 10. Monetární politika a její funkce. Nositelé a cíle monetární politiky. Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky a jejich použití v ČR. Inflační cílování a čistá inflace. Nezávislost centrální banky. Monetární politika ČNB.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní