634-0940/04 – Průmyslové technologie (PT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti z oblasti výroby železa ve vysoké peci, ale také v rámci mimo pecního zpracování kovů. Seznámí se s fyzikálními a chemickými procesy při sekundární metalurgii. Získá znalosti z oblasti tváření materiálu a technologií obrábění kovů. Získá informace o celém průběhu výrobních procesů od úpravy rudných surovin po finální zpracování kovů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na průmyslovou technologii výroby a zpracování kovů. Dílčí části jsou orientovány na problematiku výroby železa (vysoká pec, mimo pecní) a jeho následného zpracování v procesech sekundární metalurgie, tvářecími procesy a pokročilými technologiemi obrábění kovů. Součástí výkladu jednotlivých technologií výrobních procesů je detailní rozbor průběhu fyzikálních, chemických, mechanických a tepelných dějů ve vazbě na efektivní průběh technologických procesů. Parciální část je zaměřená na provázanost jednotlivých výrobních technologií a komplexní optimalizaci výrobního řetězce.

Povinná literatura:

HEŘMAN, J. a O. HOROVÁ. Průmyslové technologie pro ekonomy. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1907-4. NĚMEC, M., B. BEDNÁŘ a B. STUNOVÁ. Teorie slévání. Praha: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06026-1. MOORE, J. J. Chemical metallurgy. London: Elsevier, 2013. ISBN 978-1-4831-0293-1. YIN, R. Metallurgical Process Engineering. Beijing: Springer Science & Business Media, 2011. ISBN 978-7-5024-4956-8.

Doporučená literatura:

KOCMAN, K. Technologické procesy obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-72047-22-2. JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5717-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Technologie úpravy nerostných surovin (uhlí, rudy) - zpracování, technologie, vlastnosti, náklady. • Výroba železa - suroviny, vysoká pec, chemické procesy, produkty. • Výroba oceli - konvertor, oblouková pec, vsázka, technologie, náklady. • Sekundární metalurgie - technologie, chemické složení, kvalita výroby. • Kontinuální odlévání oceli. • Výroba neželezných kovů - suroviny, rudy, pyrometalurgie, hydrometalurgie, elektrometalurgie. • Tváření materiálu - výrobku, vstupní materiál, technologie a zařízení, válcování, kování, tažení. Předpokladů (hardware) – výrobní kapacita a podmínky jejího využití, vlastní řízení (software) – ukazatele ekonomické efektivnosti. • Slévárenství - technologie, vady, čistota kovů. • Technologie hutní druhovýroby - pružiny, dráty, lana, šrouby (výroba). • Prášková metalurgie - suroviny, fyzikální princip, vady, konečná úprava. • Strojírenské technologie - obrábění, dělení materiálu, spojování, montáž. • Štíhlá výroba - principy, ukazatele. • Kvalita výroby - ukazatele, systémy řízení kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.