634-0942/01 – Ekonomická diagnostika průmyslového podniku (EDPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ekonomická diagnostika učí studenty diagnostikovat ekonomickou situaci průmyslových podniků, analyzovat zdroje pro ekonomickou analýzu firem, analyzovat ekonomické problémy ve firmě, využívání analogií z jiných oborů, identifikovat potenciál průmyslových podniků, znát hodnotu majetku průmyslových podniků. Studenti se seznámí s problematikou brownfields souvisejících s hutní výrobou a jejich revitalizací jako významné téma související se sociálně-ekonomickou strukturou průmyslových území.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Podniková diagnostika a terapeutika jako nástroj pro odhalení klíčových problémů, které mohou průmyslový podnik ohrozit a způsobit krizi. Účelem předmětu je poznat problémy průmyslového podniku komplexně, se všemi souvislostmi. Poznané problémy mohou poukázat na možnost existence krize. Na základě poznaných problémů se definují klíčové problémy a jejich příčiny. Prostřednictvím analýz se navrhují doporučení, které příčiny klíčových problémů firmy odstraní nebo eliminují.

Povinná literatura:

NEUMANNOVÁ, A. a kol. Podniková diagnostika. Bratislava: Iura Edition, 2012. ISBN 978-80-807-8464-5. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5. Občanský zákoník (zák. č. 89/2012), Zákon o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). MORRISON, M. Strategic Business Diagnostic Tools - Theory and Practice. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 978-1490541648.

Doporučená literatura:

VOZŇÁKOVÁ, I. Podniková diagnostika, studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3722-2 KORECKÝ, M., V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. ZAPLETALOVÁ, Š. a kol. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-869-2985-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel diagnostiky průmyslových podniků, nástroje a metody diagnostiky podniků. 2. Diagnostika vlivů makroprostředí a okolního prostřední průmyslových podniků. 3. Diagnostika interního prostředí průmyslových podniků. 4. Diagnostika finančního zdraví podniku. Diagnostika stavu oběžného majetku a dlouhodobého majetku. 5. Využití ekonomické diagnózy pro strategické řízení podniků. 6. Účel forenzních auditů. 7. Účel due diligence. 8. Hodnota průmyslových podniku a základní metody oceňování podniku. 9. Diagnostika silných a slabých stránek podniku. 10. Diagnostika podnikových problémů. 11. Diagnostika podnikových krizí. 12 Diagnostika podnikových potenciálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku