634-2014/01 – Průmyslová logistika (PL)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
WIC005 Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech a koncepcích využívaných pro logistické řízení průmyslových podniků a dodavatelských řetězců, bude seznámen s hlavními a podpůrnými logistickými procesy a osvojí si metody a nástroje vhodné pro analýzu a řešení logistických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vymezení, cíle, základní principy a vývoj logistiky průmyslového podniku a dodavatelského řetězce. Logistické řízení hlavních logistických procesů (nákupu, výroby a distribuce) a podpůrných logistických procesů (řízení zásob, skladování, manipulace, balení a přepravy). Koncepce, systémy a nástroje logistického řízení průmyslových podniků.

Povinná literatura:

LENORT, R. Průmyslová logistika. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2584-7. MACUROVÁ, P., N. KLABUSAYOVÁ a L. TVRDOŇ. Logistika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-3791-8. LENORT, R. Production Logistics Concepts and Systems: Potential for Use in Metallurgical and Waste Processing Companies. Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2010. ISBN 978-83-7464-302-3.

Doporučená literatura:

JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5717-9. GROS, I. a kol. Velká kniha logistiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

LMS

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 7 – Výrobně-logistické rozhodování: submodul Řízení zásob, submodul Výběr a hodnocení dodavatelů, submodul Počítačová simulace v prostředí simulačního softwaru DOSIMIS 3, submodul Logistická hra. - LENORT, R. Průmyslová logistika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou seminárních projektů, absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-2010 RVP Řízení výrobních procesů Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logistické řízení průmyslového podniku - definice, cíle, základní principy. 2. Řízení průmyslových dodavatelských řetězců - vývoj a nejnovější trendy průmyslových dodavatelských řetězců. 3. Logistické řízení nákupu - definice, typy nákupních situací, nákupní proces, hodnocení a výběr dodavatelů. 4. Logistické řízení výroby - definice, důvody jeho rozvoje, logistická řešení ve výrobě, logistika v české průmyslové výrobě, typy výroby a jejich vliv na logistiku. 5. Systémy MRP/ERP - vymezení, struktura a příklad uplatnění systému MRP I v průmyslové výrobě, systémy MRP II, ERP a APS. 6. Teorie omezení a systém DBR - vymezení teorie omezení, proces neustálého zlepšování, systém DBR a možnosti jeho uplatnění v průmyslové výrobě. 7. Koncepce just-in-time a systém Kanban jako hlavní pilíře Štíhlé výroby - vymezení koncepce just-in-time, porovnání tradiční a JIT výroby, problémy se zaváděním JIT, zavádění JIT v průmyslové výrobě, alternativní řešení, systém Kanban a Milkrun. 8. Logistické řízení distribuce - definice a důvody jeho rozvoje, struktura průmyslových distribučních řetězců, plánování distribučních požadavků, systémy ECR a QR. 9. Analýza a řízení zásob - důvody udržování zásob, náklady spojené se zásobami, klasifikace zásob, metody a doporučení pro řízení zásob. 10. Balení a manipulace - vymezení, obaly a manipulační jednotky, manipulační prostředky. 11. Skladové hospodářství - vymezení, skladové operace a skladovací technologie. 12. Přeprava a doprava - vymezení, členění průmyslové dopravy, výběr druhu dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  32
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku