634-2016/01 – Introduction to the Economics of an Industrial Enterprise (UEPP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEZ045 Ing. Jan Bezecný
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SHE0017 Mgr. Sofiya Shevtsova, Ph.D.
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will: - be knowledgeable in the field of business regulation. The student will acquire: - an overview of the sources of commercial law and their system, - basic knowledge of the objectives and functions of industrial enterprises.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course is focused on obtaining a basic overview of business law. It encompasses in particular the conditions and framework of business, the characteristics of an industrial enterprise, an entrepreneur, and the basic terms associated with it.

Compulsory literature:

KLINE, J. M. Ethics for international business: decision making in a global political economy. 2nd ed. New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0-415-99943-4.

Recommended literature:

HILL, Ch. W. L. International business: competing in the global marketplace. 10th ed., global ed. Maidenhead: McGraw Hill Education, c2014. ISBN 978-0-07-716358-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zkouška : Písemný test a ústní zkouška. Studenti vypracují projekt na zadané téma.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Other requirements

Preparation of a seminar paper on an assigned topic - combined form of teaching. Credit test - full-time form of teaching

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Legal framework of business - basic concepts, sources. 2. Entrepreneur. 3. Organizational and legal forms of business. 5. Establishment and termination of a business company. 4. Trade business. 5. Business companies - Open Company, Limited Partnership. 6. Trading companies - Joint-Stock Company, Limited Liability Company. 7. Trading companies - European Economic Interest Grouping and European Joint Stock Company. 8. Nature and objectives of economics of industrial enterprises. 9. Typology of enterprises. 10. Life cycle of an industrial enterprise.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester, validity until: 2023/2024 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  20
        Examination Examination 70  31 3
Mandatory attendence participation: At least 80% attendance at tutorials and seminars.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems (S01) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems (S01) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems (S01) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems (S01) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems (S01) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems (S01) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter