634-2017/01 – Industrial Economics and Management (PEM)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorIng. Josef Kutáč, Ph.D.Subject version guarantorIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SHE0017 Mgr. Sofiya Shevtsova, Ph.D.
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
JAH018 Ing. Hana Tomčíková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will learn: - the basic terms of economic management in industrial company, - describe property and capital structure of company. Student will obtain: - complex overview about company evolution in time. Student will be able: - use his theoretical knowledge for evaluation of financial situation and health of company taking into consideration industry specifics.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

This is common course of study program which is providing basic knowledge about economy of industrial company and will explain terms and relations in economical management of company. This course is focusing on economical and financial management of company producing steel, mechanical and chemical products. Contains also basics of company management and its application on different processes in company.

Compulsory literature:

BAYE, M. R. a J. PRINCE. Managerial economics and business strategy. Ninth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-1-259-25138-2.

Recommended literature:

BROOKS, R. Financial management: core concepts. Third edition. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-10142-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Písemná a ústní zkouška. Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční forma studia. Vypracování semestrální práce na zadané téma z oblasti ekonomiky - kombinovaná forma studia.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Other requirements

Pass successfully the test - presence study. Prepare project for choose economical topic - combined study.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Basics of company law. 2. Types of companies defined by law. 3. Industrial company environment - basic analysis. 4. Economical management and specifics of industrial company. 5. Capital and property structure of industrial company. 6. Different types of company financial resources. 7. Effectiveness and efficiency of industrial company. 8. Functions and activities of industrial company. 9. Production, technological and sales specifics of industrial company. 10. Strategic, tactical and operational planning in production company. 11. Basics of company management. 12. Basic managerial functions. 13. Current trends and approaches in steel, mechanical and chemical industry in Czech Republic and EU. 14. Practical study case.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B0713A070001) Thermal energetics engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2021/2022 (B0713A070001) Thermal energetics engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2021/2022 (B0713A070001) Thermal energetics engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2021/2022 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems MKŘ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems MKŘ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems MKŘ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems MKŘ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0713A070001) Thermal energetics engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2020/2021 (B0713A070001) Thermal energetics engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems MKŘ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0488A270001) Quality Management and Control of Industrial Systems MKŘ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer