634-3004/01 – Finanční systémy (FS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuIng. Martin Mynář, CSc.Garant verze předmětuIng. Martin Mynář, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět popsat hlavní principy, úlohu a rozdělení finančního trhu, - student bude umět formulovat principy a fungování burzy, - student bude umět charakterizovat základní funkce daňového systému v ČR. Získané dovednosti: - student bude umět vymezit a charakterizovat základní rozdíly ve finančních derivátech, - student bude umět popsat základní atributy veřejných financí a komerčního pojištění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení funkce a úlohy daňového systému v ČR, dále pak na finanční trh, burzovní a mimoburzovní obchodování s cennými papíry a finančními deriváty. Posluchači rovněž dostávají základní informace o problematice veřejných financí, sociálního, zdravotního a komerčního pojištění.

Povinná literatura:

[1] Mynář, M. Finanční systémy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 93 s. 2010. [2] Marková, H. Daňové zákony 2010. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. [3] Jílek, J. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. [4] MYNÁŘ, M. Financial Systems, Investment in Education Development, Studijní opora v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV“, Klíčová aktivita KA 03, 2014.5]

Doporučená literatura:

[1] Vančurová A., Láchová L. Daňový systém ČR aneb učebnice daňového práva. Praha: nakladatelství 1. VOX a.s., 2010. [2] Jílek, J. Finanční trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2010. [3] Stibor, M., Vašut, P., Vozňáková, I. Financial Systems. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. [4] Mynář, M. Financial Systems. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití změny cen vybraných surovin na komoditních trzích v rámci operativního řízení hutního podniku, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant. - MYNÁŘ, M. Finanční systémy. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

PS: Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů. KS: vypracování semestrálního projektu a absolvování závěrečného zkušebního testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční trhy. Rozdělení finančních trhů. Finanční trhy, jejich úloha a funkce. 2. Burza a burzovní obchody. Historie burzy. Burzovní trh a jeho regulace. 3. Burza cenných papírů Praha, Česká burza RM-Systém, a.s. Charakteristika zahraničních trhů s cennými papíry. 4. Finanční deriváty. Rozdělení finančních derivátů. Dělení finančních derivátů podle podkladového aktiva. Rozdělení finančních derivátů podle typu nástroje. 5. Možné způsoby využití finančních derivátu. Příklady výpočtu. 6. Daně a jejich úloha v ekonomickém systému. Funkce daní. Rozdělení daní. 7. Daňová soustava v České republice. Daně přímé a nepřímé. 8. Daně přímé – Daň z příjmů, daně majetkové. 9. Daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z nemovitých věcí, daň silniční, daň z nabytí nemovitých věcí. 10. Daně nepřímé – daně ze spotřeby, univerzální daň. 11. Daň z přidané hodnoty, spotřební daň. 12. Veřejná správa a rozpočty. Veřejná správa. Veřejné finance. Veřejné rozpočty. Státní rozpočet. 13. Pojišťovnictví. Komerční pojištění. Sociální pojištění. Zdravotní pojištění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní