634-3005/01 – Podnikový controlling (PC)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SAF0033 Ing. Marek Šafránek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat pojmy: funkce, cíle a úlohy controllingu, strategický a operativní controlling, nákladový controlling, finanční controlling, výrobní controlling, manažerské účetnictví, kalkulační náklady, podnikové plány, bod zvratu, Activity Based Costing, rozpočet, plánové, výsledné a cenové kalkulace, ABC kalkulace, Target-costing, přepočtený plán variabilních nákladů, vliv objemu výroby, vliv sklady, vliv ceny, vliv měrné spotřeby apod. Dovednosti studenta: - komplexní znalost controllingových pojmů definovaných na konkrétních příkladech z praxe, - definování a sestavování jednotlivých podnikových plánů, rozpočtů a kalkulací, - analýza odchylek mezi plánem a skutečností s využitím přepočteného plánu variabilních nákladů, - definování bodu zvratu reálných ekonomicko-výrobních situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je na základě znalostí získaných v předchozích předmětech prezentovat komplexní přístup k řešení úkolů podnikového controllingu. Obsahem je na koncepci ekonomického řízení založené sestavování dílčích podnikových plánů, sestavování rozpočtů, výpočty kalkulací a vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí vlivu objemu výroby, skladby, ceny a měrných spotřeb na zisk.

Povinná literatura:

[1] ESCHENBACH, R.;SILLER, H. Profesionální controlling. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-918-0. [2] KRÁL, B. Manažerské účetnictví. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2010. 978-80-7261-217-8. [3] LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4133-8. [4] KUTÁČ, J., JANOVSKÁ, K. Podnikový controlling, 1 vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2593-9.

Doporučená literatura:

[1] PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3024-0. [2] FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: Aspi, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. [3] KRČOVÁ, S. Náklady a kalkulace. Ostrava: Union, 2007. ISBN 978-80-86764-69-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 5 – Plánování nákladů a výnosů podniku a kalkulace: submodul Plán výroby (materiálová a časová bilance výroby), submodul Rozpočet (plán režijních nákladů a výnosů), submodul Kalkulace (plán jednicových nákladů a výnosů, plánové a cenové kalkulace). - KUTÁČ, J.; JANOVSKÁ, J. Podnikový controlling. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-3002 FU II Finanční účetnictví II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj controllingu. 2. Funkce, cíle a úlohy controllingu. 3. Druhy controllingu. 4. Controller a jeho organizační začlenění. 5. Manažerské účetnictví jako informační základna controllingu. 6. Klasifikace nákladů. 7. Bod zvratu. 8. Kalkulační úroky, nájemné, odpisy a rizika. 9. Podnikové plánování a podnikové plány. 10. Sestavování rozpočtů. 11. Výpočty plánových kalkulací. 12. Výpočty cenových kalkulací. 13. Výpočty výsledných kalkulací. 14. Analýza skutečnosti pomocí odchylek a vlivů na hospodářský výsledek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMT - K - cs 2020/2021 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní