634-3005/01 – Podnikový controlling (PC)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SAF0033 Ing. Marek Šafránek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat pojmy: funkce, cíle a úlohy controllingu, strategický a operativní controlling, nákladový controlling, finanční controlling, výrobní controlling, manažerské účetnictví, kalkulační náklady, podnikové plány, bod zvratu, Activity Based Costing, rozpočet, plánové, výsledné a cenové kalkulace, ABC kalkulace, Target-costing, přepočtený plán variabilních nákladů, vliv objemu výroby, vliv sklady, vliv ceny, vliv měrné spotřeby apod. Dovednosti studenta: - komplexní znalost controllingových pojmů definovaných na konkrétních příkladech z praxe, - definování a sestavování jednotlivých podnikových plánů, rozpočtů a kalkulací, - analýza odchylek mezi plánem a skutečností s využitím přepočteného plánu variabilních nákladů, - definování bodu zvratu reálných ekonomicko-výrobních situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je na základě znalostí získaných v předchozích předmětech prezentovat komplexní přístup k řešení úkolů podnikového controllingu. Obsahem je na koncepci ekonomického řízení založené sestavování dílčích podnikových plánů, sestavování rozpočtů, výpočty kalkulací a vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí vlivu objemu výroby, skladby, ceny a měrných spotřeb na zisk.

Povinná literatura:

[1] ESCHENBACH, R.;SILLER, H. Profesionální controlling. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-918-0. [2] KRÁL, B. Manažerské účetnictví. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2010. 978-80-7261-217-8. [3] LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4133-8. [4] KUTÁČ, J., JANOVSKÁ, K. Podnikový controlling, 1 vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2593-9.

Doporučená literatura:

[1] PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3024-0. [2] FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: Aspi, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. [3] KRČOVÁ, S. Náklady a kalkulace. Ostrava: Union, 2007. ISBN 978-80-86764-69-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 5 – Plánování nákladů a výnosů podniku a kalkulace: submodul Plán výroby (materiálová a časová bilance výroby), submodul Rozpočet (plán režijních nákladů a výnosů), submodul Kalkulace (plán jednicových nákladů a výnosů, plánové a cenové kalkulace). - KUTÁČ, J.; JANOVSKÁ, J. Podnikový controlling. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-3002 FU II Finanční účetnictví II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj controllingu. 2. Funkce, cíle a úlohy controllingu. 3. Druhy controllingu. 4. Controller a jeho organizační začlenění. 5. Manažerské účetnictví jako informační základna controllingu. 6. Klasifikace nákladů. 7. Bod zvratu. 8. Kalkulační úroky, nájemné, odpisy a rizika. 9. Podnikové plánování a podnikové plány. 10. Sestavování rozpočtů. 11. Výpočty plánových kalkulací. 12. Výpočty cenových kalkulací. 13. Výpočty výsledných kalkulací. 14. Analýza skutečnosti pomocí odchylek a vlivů na hospodářský výsledek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMT - K - cs 2020/2021 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok