634-3007/01 – Integrace podnikových procesů (IPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA16 Ing. Radim Adam, CSc.
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět charakterizovat jednotlivé podnikové procesy, podnikové funkce a souvislosti mezi nimi, formulovat základní požadavky na informační systémy s ohledem na řídicí úroveň podniku, její specifické potřeby z hlediska zpracování dat a informací, využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti informačních systémů pro potřeby jednotlivých podnikových procesů, aplikovat své teoretické poznatky při navrhování řešení integrace podnikových informací z pohledu podpory rozhodování pomocí včasné a komplexní informace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Průmyslový podnik v globálním konkurenčním prostředí, průmyslový podnik z pohledu výroby, hlavní podnikové procesy, inovační proces, byznys proces, výrobní proces, řídicí a správní proces, personalistika, informační technologie, správa majetku, informační systémy a technologie, specializované informační systémy a informační systémy používané většinou procesů, procesy nasazování informačních systémů v podniku.

Povinná literatura:

[1] ADAM, R. Podnikové procesy a jejich integrace. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. [2] BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada, 2008.

Doporučená literatura:

[1] POSPÍŠILOVÁ, M, MEJZLÍK, L., VELECHOVSKÁ, L. Počítačem integrované řízení podniku. Praha: Polygon, 2008. [2] SODOMKA, P, KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi, Brno: Computer Press, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce, závěrečný test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslový podnik v globálním konkurenčním prostředí, stávající vývoj a očekávaná budoucnost, souvislosti. 2. Průmyslový podnik z pohledu výroby, podnikové modely, definování úrovní podniku, požadavky na vlastnosti informačních systémů pro jednotlivé úrovně řízení, základní standardy a normy. 3. Hlavní podnikové procesy – inovační, byznys, výrobní a řídicí a správní, vzájemné souvislosti. 4. Inovační proces – vývoj produktů, definování technologií, stanovení požadavků na výrobu, rozvoj systému řízení, optimalizace procesů – cíle a formy. 5. Byznys proces – marketing, obchod, základní plán, nákup a expedice – cíle, metody, vazby na okolí. 6. Byznys proces - řízení vztahu se zákazníky, vytváření partnerské struktury, servis – cíle, funkce, souvislosti. 7. Výrobní proces – rozvrhování výroby, alokace zdrojů, dispečerské řízení výrobních jednotek, řízení technologie – metody a vazby na okolní systémy. 8. Trasování výroby, genealogie výrobku, řízení personálu, řízení výrobní dokumentace, analýzy výkonnosti – cíle, metody vazby na okolí. 9. Řídicí a správní proces – ekonomika a finance, manažerské informační systémy, bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie, právní služby, překladatelské služby, public relation, podatelna. 10. Personalistika, informační technologie - požadavky, vazby na okolí uvnitř i vně podniku. 11. Správa majetku – pořizování majetku, evidence, správa a údržba majetku, ochrana majetku, vozový park 12. Informační systémy a technologie – cíle útvarů IS/IT v podniku, integrace podnikových procesů pomocí informačních technologií, třívrstvá architektura. 13. Specializované informační systémy a informační systémy používané většinou procesů – geografické IS, řízení projektů, kancelářské IS, řízení dokumentace, řízení energetiky, včetně nákupů energií, logistika a řízení dodavatelských řetězců. 14. Procesy nasazování informačních systémů v podniku, rozbor častých příčin neúspěchů, datový model, projekt správné realizace informačního systému podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní