634-3009/01 – Ekonomická diagnostika (ED)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
MAL0169 Ing. Tomáš Malčic
SAF0033 Ing. Marek Šafránek
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni: • FORMULOVAT ZÁKLADNÍ PRINCIPY EKONOMICKÉHO DIAGNOSTIKOVÁNÍ. • ANALYZOVAT ZDROJE PRO EKONOMICKOU ANALÝZU PODNIKU. • DEMONSTROVAT ZNALOSTI O METODÁCH OCEŇOVÁNÍ PODNIKU • ANALYZOVAT EKONOMICKÁ DATA, KTERÝMI LZE DEFINOVAT MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO VÝVOJE PODNIKU A IDENTIFIKOVAT EKONOMICKÉ PROBLÉMY V PODNIKU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ekonomická diagnostika rozpoznává: • základní ekonomické principy • zdroje pro ekonomickou analýzu firem • ekonomické problémy ve firmě • možnosti efektivního vývoje firem • základní znalosti o metodách oceňování firem

Povinná literatura:

• Vozňáková, I.: Ekonomická diagnostika, elektronická opora VŠB-TU Ostrava, 2008 • Vozňáková, I., Vilamová, Š., Krč, M.: Podniková diagnostika, elektronická opora VŠB-TU Ostrava, 2013 • Kašík, J. a kol:Podniková diagnostika • Kašík, J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku, Ostrava, 1996 • Mařík, M.: Oceňování podniků, EKOPRESS Praha, 2008 • Obchodní zákoník • Zákon č . 151/ 97 Sb., o oceňování majetku

Doporučená literatura:

• Kislingerová, E.: Oceňování podniku, C.H.Beck Praha, 1999 • Sedláček, J.: Účetní data v rukou manažera, Computer Press Brno, 1999 • Bařinová, D., Vozňáková, I.: Vyhodnocení a využití účetních výkazů pro manažery společníky a akcionáře, nakladatelství Grada Publishing,s.r.o., ISBN 80-247-1115-X, Praha, 2005 • Vozňáková, I.: Efektivní řízení pohledávek, nakladatelství Grada Publishing,s.r.o., ISBN 80-247-0770-5, Praha 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování:submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Využití změny cen vybraných surovin na komoditních trzích v rámci operativního řízení hutního podniku, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - VOZŇÁKOVÁ, I. Podniková diagnostika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-3002 FU II Finanční účetnictví II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

•• 1. Analýza ekonomických procesů v podniku, diagnostické myšlení - součástí je myšlení systémové, hodnotové, konkurenční, krizové a potenciálové, analogie s lékařstvím. 2. Nástroje a metody podnikové diagnostiky. 3. Ekonomická diagnostika jako součást podnikové diagnostiky. 4. Strategická analýza. 5. Informace pro ekonomickou diagnostiku. 6. Analýza finančních výkazů. 7. Finanční zdraví podniku – finanční analýza. 8. Analýza struktury finančních zdrojů podniku. 9. Optimální struktura podnikového kapitálu. 10. Bonita podniku,a mapování podnikového potenciálu. 11. Analýza problematických oblastí v podniku, krizový vývoj v podniku. 12. Diagnostika hrozby insolvence a analýza kritérií úpadku. 13. Oceňování majetku, filosofie oceňování, metody a postupy. 14. Oceňování podniku, metody a postupy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní