634-3010/01 – Bankovnictví (B)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuIng. Martin Mynář, CSc.Garant verze předmětuIng. Martin Mynář, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět charakterizovat bankovní soustavu, centrální banku a obchodní banky. Student bude umět definovat řízení bankovních obchodů – aktivní a pasivní obchody. Student bude umět popsat principy řízení bankovních úvěrových rizik. Student bude umět popsat bankovní finančně úvěrové produkty, způsoby splácení a úročení úvěrů. Student bude umět charakterizovat vkladové produkty bank a platební styk. Student bude umět analyzovat a vysvětlit devizové operace bank. Student bude umět popsat principy elektronického bankovnictví a funkci platebních karet.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Banky mají ve srovnání s průmyslovými podniky řadu specifických rysů projevujících se v jejich postavení a celkovém významu v ekonomice. Předmět bankovnictví umožní vysvětlit a vymezit základní pojmy, funkcí a úlohu bank. Rovněž je možné získat základní znalosti z oblasti řízení úvěrových rizik, devizových operací a elektronického bankovnictví.

Povinná literatura:

[1] Dvořák, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde, a.s., 2005. 681 s. ISBN 80-720-515-X. [2] Stibor, R., Vozňáková, I. Vybrané pojmy z bankovnictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. [3] Revenda, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005, s. 311. ISBN 8072611321.

Doporučená literatura:

[1] Ševčík, A. BANKOVNICTVÍ I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, tiskárna Bonny Press. 2005. 127 s. ISBN 80-210-3649-4. [2] Máče, M. Platební styk klasický a elektronický. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2006. 220 s. ISBN 80-247-1725-5. [3] Šeflová, O. Specializované bankovnictví. Dodatek 1. vydání. 2006. Praha: D-Consult, s.r.o., 2006. 118 s. ISBN 80-7265-091-0. [4] Kunert, J., Novotný, J. Centrální bankovnictví v českých zemích. Vyd. 1. v Praze: Česká národní banka, 2008, s. 67. ISBN 9788087225066.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): MYNÁŘ, M. Bankovnictví. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

PS:Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů. KS: vypracování semestrálního projektu a absolvování závěrečného zkušebního testu

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-3002 FU II Finanční účetnictví II Doporučená
634-3004 FS Finanční systémy Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bankovní soustava, centrální a obchodní banky. Bankovní soustava. Centrální banka. Obchodní banky. 2. Bankovní obchody. Aktivní obchody bank. Pasívní obchody bank. Alternativní a speciální obchody. 3. Management bankovních obchodů. Bankovní rentabilita. Solventnost banky. Bankovní likvidita. 4. Úvěrová rizika bank a možnosti jejich řízení. 5. Riziko v bankovním podnikání. Systém řízení úvěrového rizika. Roviny řízení úvěrového rizika. 6. Základní přístupy k úvěrovému riziku. Kapitálová přiměřenost a její nové pravidla, tzv. BASEL. 7. Depozitní činnost bank. Klasický přístup členění bankovních produktů. Moderní přístup členění 8. Bankovní finančně úvěrové produkty. Způsoby splácení a úročení úvěru. 9. Vkladové bankovní produkty. Vklady. Bankovní dluhopisy. Úvěry od ostatních bank. Úvěry od centrální banky. 10. Platební styk. Formy platebního styku. Hotovostní platební styk. Bezhotovostní platební styk. 11. Dokumentární platby. Dokumentární inkaso. Dokumentární akreditiv. 12. Devizové operace bank. Finanční deriváty. Devizové úvěry a operace. 13. Elektronické bankovnictví. 14. Elektronické platební prostředky. Platební karty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní