634-3015/01 – Marketing a management ve zdravotnictví (MMZ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uvést studenta do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu z hlediska uceleného pohledu na řízení lidí, řízení procesů a řízení organizace. Pozornost je věnována i rozvoji osobnosti manažera, zejména získání vědomostí a dovedností pro rozvíjení manažerských schopností se zaměřením na oblast zdravotnictví. Student bude umět - pojmenovat základní vztahy v podnikovém ekonomickém řízení; - definovat požadavky na osobnost manažera ve zdravotnictví. Student bude schopen - posoudit a vyhodnotit problematiku spojenou s financováním zdravotnictví, zdravotním pojištěním, monitorováním a zajištěním kvality zdravotní péče.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta se základními pojmy, technikami, dovednostmi a teorií ekonomiky, managementu a marketingu se zaměřením na oblast zdravotnictví.

Povinná literatura:

MAAYTOVÁ, A. Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-912-8. HORVÁTHOVÁ, P., J. BLÁHA, M. ČERNEK, et al. Základy managementu. 2. vydání. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4102-1. FOLLAND, S., A. C. GOODMAN a M. STANO. The economics of health and health care. 7th ed., Pearson new international ed. Harlow: Pearson, c2014. ISBN 978-1-292-02051-8. SLOUKA, D. Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení: příručka pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0469-7.

Doporučená literatura:

DOLANSKÝ, H. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav ošetřovatelství, 2008. ISBN 978-80-7248-482-9. studijí opory Manažerská ekonomika: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

-zápočtový písemný test znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní definice a pojmy z oblasti managementu. Historické pilíře managementu. 2. Základní manažerské funkce - plánování, organizování, vedení, kontrola. 3. Osoba manažera. Vzdělání. Komunikační dovednosti. Osobní management: sebehodnocení, kariéra, time management, odolnost proti stresu. 4. Personální management, teorie motivace a vedení. 5. Management změn. Krizový management, Management rizik. 6. Zvláštnosti managementu ve zdravotnictví. 7. Základní pojmy a názvosloví marketingu, podstata, cíl a role marketingu ve zdravotnické praxi. 8. Marketingová analýza – metody, techniky a nástroje marketingové analýzy. Základní marketingové strategie. Marketingový mix. 9. Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních. 10. Zdravotní systémy v ČR, problematika začlenění českého zdravotnictví do systémů zemí EU. 11. Financování zdravotnických zařízení v ČR. 12. Zdravotní pojišťovny v ČR, jejich role v systému řízení a financování zdravotnictví. 13. Ekonomická podstata, poptávka a nabídka zdravotnických služeb, způsoby vykazování zdravotní péče. 14. Profesní organizace v českém zdravotnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.