634-3017/01 – Průmyslové technologie (PT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech metalurgických a navazujících technologií, bude schopen popsat vstupní suroviny a procesy jejich přípravy, podstatu fyzikálních a chemických procesů jednotlivých technologií, výrobní zařízení, sortiment vyráběných produktů, jeho vlastnosti a použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy výrobních technologií v oblasti hutní prvovýroby, slévárenství, tvářecích procesů a pokročilého sekundárního zpracování kovů. Detailní zaměření je orientováno na jednotlivé etapy výroby železných a neželezných kovů, od výroby vstupních polotovarů do etapy přesného obrábění za využití moderních technologií.

Povinná literatura:

KRET, J. Výroba železa a oceli, část I - Výroba železa. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. BAŽAN, J. a L. SOCHA. Výroba železa a oceli, část II - Výroba oceli. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. KOCICH, R. a P. LICHÝ. Tváření materiálu a slévárenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. NĚMEC, M., J. SUCHÁNEK a J. ŠANOVEC. Základy strojírenské technologie. Praha: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06056-8. RAO, P. N. Manufacturing technology. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education, 2013. ISBN 978-1-25-906257-5.

Doporučená literatura:

KOCMAN K. Technologické procesy obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-720-4722-2. JELÍNEK, P. Slévárenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2009. ISBN 978-80-89244-38-6. KLIBER, J. Teorie tváření. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3360-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Vypracování 2 semestrálních prací a absolvování testu.

E-learning

KRET, J. Výroba železa a oceli, část I - Výroba železa. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. BAŽAN, J. a L. SOCHA. Výroba železa a oceli, část II - Výroba oceli. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 7 – Výrobně-logistické rozhodování: submodul Strategické plánování výroby, submodul Operativní plánování výroby, submodul Rozvrhování výroby, submodul Virtuální válcovna.

Další požadavky na studenta

Vypracování 2 semestrálních projektů a absolvování testu. Znalost všech klíčových pojmů, principů a technologií dle osnovy předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace výrobních procesů a průmyslových technologií. 2. Technologie úpravy nerostných surovin (uhlí, rudy) - postup zpracování, technologie mechanických a tepelných procesů, kritéria hodnocení upravených surovin. 3. Výroba železa ve vysoké peci – vstupní suroviny, technologie výroby, chemické a fyzikální procesy, vliv škodlivých prvků při výrobě železa, logistika nakládání s surovým kovem. 4. Sekundární metalurgie – technologický postup výroby, úprava chemického složení kovu, vakuová metalurgie. 5. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech – vsázka, průběh reakcí, význam strusky, technologické postupy a procesy. 6. Výroba oceli v elektrických pecích – elektrický oblouk, zařízení pece, průběh tavby, oxidační a redukční reakce, výroba legovaných ocelí. 7. Plynulé odlévání oceli. 8. Výroba neželezných kovů - suroviny, rudy, pyrometalurgie, hydrometalurgie, elektrometalurgie. 9. Tváření materiálu – základní způsoby tváření materiálu, tvařitelnost kovů, ohřev kovů pro tváření, technologie výroby tvářených výrobků. 10. Válcování předvalků, tvarové a tyčové oceli, válcování plochých vývalků a drátů, výroba trubek, tváření neželezných kovů. 11. Slévárenství – technologie výroby odlitků, výroba forem a jader, odlévání kovů, slévárenské pochody, úprava zpracování odlitků. 12. Strojírenské technologie – dělení materiálu, obrábění kovů, spojování, montáž, moderní technologie přesného obrábění. 13. Koncepce štíhlé výroby a světové třídy výroby v procesech zpracování kovů. 14. Hodnocení kvality a výkonu výrobních procesů při zpracování a výrobě kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné, seminární práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní