634-3020/02 – Ekonomická diagnostika (ED)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV0506 Ing. Lucie Pavlásková
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni: - Formulovat základní principy ekonomického diagnostikování. - Analyzovat zdroje pro ekonomickou analýzu průmyslového podniku. - Popsat specifika ekonomiky průmyslového podniku. - Demonstrovat znalosti o specifických metodách ekonomické analýzy průmyslového podniku a o oceňování průmyslového podniku - Analyzovat ekonomická data, kterými lze definovat možnosti efektivního vývoje průmyslového podniku a identifikovat ekonomické problémy v podniku. - Popsat možnosti rozvoje průmyslového podniku odpovídající koncepcím udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky, Průmyslu 4.0 a dalších rozvojových koncepcí v souladu se strategickým rozvojem ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v předmětu Ekonomická diagnostika naučí analyzovat ekonomické procesy v podniku formou diagnostického myšlení. Seznámí se s problematikou specifických problémů v průmyslu, historií vývoje průmyslu v ČR, vývojem průmyslových zón, problematikou brownfields. Naučí se reagovat na zásadní změny a vývojové trendy, probíhající v České republice a ve světě. Dále se naučí, jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě a jak lze řešení krize podniku financovat.

Povinná literatura:

VOZŇÁKOVÁ, I. Podniková diagnostika, studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3722-2. NEUMANNOVÁ, A. a kol. Podniková diagnostika. Bratislava: Iura Edition, 2012. ISBN 978-80-8078-464-5. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5. ROGERS, R. E. and J. Y. FONG. Organizational Assessment: Diagnosis and Intervention. Amherst: HRD Press, 2000. ISBN 0-87425-576-7.

Doporučená literatura:

KADEŘÁBKOVÁ, B. a kol. Brownfields. Jak vznikají a co s nimi: Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978–80–7400–123–3. Občanský zákoník (zák. č. 89/2012), Zákon o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). HUČKA, M. a kol. Modely podnikových procesů. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-468-1. SCHÖNFELD, J. kol. Transformace a restrukturalizace podniku. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-690-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování:submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Využití změny cen vybraných surovin na komoditních trzích v rámci operativního řízení hutního podniku, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - VOZŇÁKOVÁ, I. Podniková diagnostika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza ekonomických procesů v průmyslovém podniku, diagnostické myšlení - součástí je myšlení systémové, hodnotové, konkurenční, krizové a potenciálové, analogie s lékařstvím. 2. Nástroje a metody podnikové diagnostiky v průmyslovém podniku. 3. Ekonomická diagnostika jako součást podnikové diagnostiky. 4. Strategická analýza průmyslového podniku. 5. Informace pro ekonomickou diagnostiku průmyslového podniku. 6. Analýza finančních výkazů průmyslového podniku. 7. Finanční zdraví průmyslového podniku – finanční analýza. 8. Analýza struktury finančních zdrojů průmyslového podniku. 9. Optimální struktura podnikového kapitálu průmyslového podniku. 10. Bonita průmyslového podniku a mapování jeho podnikového potenciálu. 11. Analýza problematických oblastí v průmyslovém podniku, krizový vývoj v podniku. 12. Diagnostika hrozby insolvence a analýza kritérií úpadku. 13. Oceňování majetku průmyslového podniku, filosofie oceňování, metody a postupy. 14. Oceňování průmyslového podniku, metody a postupy. 15. Problematika průmyslových brownfields, vývojové trendy v průmyslu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na kozultaci věnované zadání seminární práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270003) Management kvality a řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní