634-3021/01 – Projektový management (PM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEC0082 Mgr. Martin Čech, Ph.D.
MAL0169 Ing. Tomáš Malčic
WIC005 doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti a osvojí si dovednosti z jednotlivých oblastí projektového řízení, nutné pro plnohodnotné začlenění do projektových týmů, popřípadě pro jejich vedení. Bude seznámen s principy, postupy, technikami a nástroji projektového řízení, zejména s ohledem na standard PMI. Dovednostní část předmětu je zaměřena na zvládnutí iniciačních a plánovacích procesů prostřednictvím přípravy konkrétního projektového záměru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vymezení, základní principy, role a vazby projektů a projektového managementu. Světové standardy projektového řízení. Základní skupiny projektových procesů (iniciační, plánovací, realizační, kontrolní, ukončovací). Základní výstupy z plánování projektu (WBS, časový harmonogram, rozpočet). Nástroje pro tvorbu jednotlivých výstupů. Specifika řízení projektů v průmyslových podnicích.

Povinná literatura:

HELDMAN, K. PMP Praktický průvodce přípravou na zkoušku. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3799-4. DOLEŽAL, J. Projektový management - Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2. PMI. A Guide to the Project management Body of Knowledge. Newton Square: Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-184-5.

Doporučená literatura:

DOLEŽAL, J. a J. KRÁTKÝ. Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty!. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5693-6. SVOZILOVÁ, A. Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0075-0. KORECKÝ, M. a V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení projektového řízení – definice, cíle, základní principy, začlenění do systému řízení průmyslového podniku. 2. Základní principy světových standardů projektového řízení s důrazem na procesní řízení dle standardu PMI. 3. Procesy projektového řízení – klasifikace procesů projektového řízení. 4. Zahajovací procesy projektu – vznik projektu, sestavení rámcového plánu, identifikace zúčastněných stran. 5. Základní plánovací procesy projektu – plánování rozsahu, WBS. 6. Základní plánovací procesy projektu – plánování času, harmonogram. 7. Základní plánovací procesy projektu – plánování nákladů, rozpočet. 8. Podpůrné plánovací procesy projektu – plánování komunikace, pořízení, lidských zdrojů. 9. Podpůrné plánovací procesy projektu – rizik, kvality, zúčastněných stran. 10. Realizační procesy projektu – vymezení a analýza základních procesů z dané oblasti. 11. Kontrolní procesy projektu – vymezení a analýza základních procesů z dané oblasti. 12. Ukončovací procesy projektu – vymezení a analýza základních procesů z dané oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  32 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní