635-0026/01 – Žárovzdorné a keramické materiály (ZVKo)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Hašek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1965/1966Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- předmět seznamuje se zásadami použití ŽV a TIZ materiálů, návrhu a konstrukce vyzdívek pecí a zařízení v metalurgii a strojírenství, sušáren a pecí v keramickém průmyslu, sklářský pecí, pecí v chemickém průmyslu a tepelných zařízení v energetice - charakterizuje vyzdívky konkrétních typů pecí a tepelných zařízení s ohledem na výrobní technologie v nich probíhající - v rámci předmětu se studenti seznámí s rozborem fázových poměrů v žárovzdorných materiálech a při styku ŽV materiálů s korodienty, s chemickým, mechanickým a tepelným namáháním vyzdívek - předmět rovněž seznamuje s technologiemi zhotovování vyzdívek z tvarových a netvarových materiálů, technologiemi oprav a metodami zvyšování životnosti vyzdívek

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Rozdělení žárovzdorných a keramických materiálů. Vlastnosti žárovzdorných a keramických materiálů a jejich zkoušení. Suroviny pro výrobu žárovzdorných a keramických materiálů. Technologie výroby žárovzdorných a keramických materiálů. Tvarové žárovzdorné výrobky: křemičité, hlinito-křemičité, hořečnaté, zirkoničité, uhlíkaté, křemičito-karbidové a speciální. Netvarové žárovzdorné materiály s hydraulickým, chemickým a keramickým pojivem.

Povinná literatura:

1.PŘÍHODA, M., HAŠEK, P. Hutnické pece (skriptum). Ostrava: VŠB, 1987. 379 s. 2.STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Bánská Bystrica: MEDIA, 2000. 445 s. 3.TICHÝ, O. Tepelná technika pro keramiky. 1. vyd., ČSVTS 2004, 211 s. ISBN 80–02–01570–3. 4.PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. 2. přeprac. vyd. Ostrava, 2008. 177 s. ISBN 978 – 80 – 1748 – 4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní pojmy a rozdělení žárovzdorných materiálů 2) Metody zkoušení a vlastnosti žvm 3) Hlinitokřemičité materiály i 4) Hlinitokřemičité materiály iI 5) Zásadité žárovzdorné materiály 6) Zvláštní (speciální) materiály 7) Neoxidické materiály 8) Netvarové žárovzdorné materiály 9) Tepelně izolační žárovzdorné materiály 10) Tavené žárovzdorné materiály

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.