635-0036/01 – Termodynamika keramických soustav (TKS)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM32 doc. Ing. Václava Tomková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Student bude umět charakterizovat základní pojmy a souvislosti z termodynamiky homogenních stavů. 2. Student bude umět řešit a vyjádřit chemické rovnováhy v heterogenních systémech. 3. Student bude umět definovat a aplikovat fázové rovnováhy v jedno a vícesložkových systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Základní pojmy a axiomy termodynamiky, standardní stavy. Jednosložkové systémy, fázové přeměny. Chemické rovnováhy v homogenních systémech. Tabelace termodynamických údajů. Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech: rovnováhy solidus - gaseus, likvidus - gaseus, kondenzované systémy (binární, ternární a vícesložkové). Termodynamika fázových rozhraní. Nukleace a krystalizace.

Povinná literatura:

1.ŠATAVA, V., RYBAŘÍKOVÁ, L., MATOUŠEK, J. Fyzikální chemie silikátů I. SNTL : Praha 1986. 2.HÁLA, E., Reiser, A. Fyzikální chemie. Praha : NČSAV, 1960. 3.KALOUSEK, J., DOBROVSKÝ, L. Základy fyzikální chemie. Ostrava: ES VŠB-TUO, 2001.

Doporučená literatura:

1.MOORE, W.J. Fyzikální chemie(český překlad). Praha : SNTL, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 průběžné hodnocené testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1 První věta termodynamická, vyjádření pro definované podmínky procesů. Entalpie, reakční teplo, standardní stavy. 2 Výpočet reakčního tepla ze slučovacích entalpií. Výpočet reakčního tepla ze spalných a z rozpouštěcích entalpií. 3 Tepelné kapacity. Závislost reakčního tepla na teplotě. 4 Druhá věta termodynamická. Entropie. Spojené formulace 1. a 2. věty termodynamické. 5 Závislost entropie na stavových proměnných. Změna entropie při fázových přeměnách a při chemických reakcích. Energetické funkce F a G a jejich závislost na stavových proměnných. 6 Podmínky termodynamické rovnováhy pro konkrétní typy systémů. Parciální molární veličiny, Gibbsova – Dűhemova rovnice. 7 Rovnováha v 1-složkové soustavě, Clapeyronova rovnice. Clausius – Clapeyronova rovnice, využití. 8 Enantiotropní a monotropní přeměny v jednosložkových soustavách. Polymorfní přeměny 1. a 2. řádu. 9 Rovnovážná konstanta chemické reakce, její závislost na teplotě. 10 Alternativní možnosti určení Gibbsovy reakční entalpie a rovnovážné konstanty. Rovnovážná konstanta rozkladných reakcí typu AB(s)→A(s)+B(g), využití. Semináře: 1 Gibbsův fázový zákon, využití. 2 Termodynamická analýza 2-složkové soustavy, binární fázové diagramy. 3 Pravidla znázorňování 3- a 4- složkových soustav, ternární fázové diagramy. 4 Richardsonův-Jeffesův diagram, vzájemná stabilita oxidů. 5 Redukce oxidů vodíkem a oxidem uhelnatým. Redukce oxidů uhlíkem. 6 Stabilita oxidů při různém parciálním tlaku kyslíku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku