635-0057/01 – Zařízení keramických závodů (ZKZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Hašek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1975/1976Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN57 Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
OVC02 Ing. Filip Ovčačík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby se student dobře orientoval v celém technologickém toku výroby keramických materiálů a to nejenom po stránce technologické, ale především strojní. Tzn. že bude rozumět principům zařízení používaných v současných keramických závodech, počínaje těžbou a úpravou suroviny až po konečné tvarovaní. Na tomto základě bude student schopen samostatného výběru určitého zařízení (stroje) pro jednotlivé technologie, druhy keramických materiálů, konečných vlastností výrobků atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Zásady pro volbu a návrh zařízení keramických závodů. Zařízení pro těžbu a nákladání surovin. Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem. Částicové látky a soustavy. Zdrobňování, dělení, mísení a homogenizace směsí. Postupy tvarování: metody lisování, tvarování plastických těst, tvarování z tavenin a ze suspenzí. Ostatní zařízení.

Povinná literatura:

1.KUNEŠ, K., ŠPIČÁK, K. Procesy a zařízení v keramice I; II, Částicové soustavy I, Tvarování II. 2.PROKEŠ, J. Strojní zařízení - Průmyslová výroba hrubé keramiky. Brno: VUT.

Doporučená literatura:

1. STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Bánská Bystrica: MEDIA, 2000. 445 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápisy z exkurzí.

E-learning

V současné době nejsou studijní opory k dispozici.

Další požadavky na studenta

Nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Zásady při volbě a návrhu zařízení keramických závodů 2.Těžba surovin - Rýpadla, nakladače. Druhy, použití. 3.Doprava surovin - Doprava sypkých a zrnitých materiálů (sypný úhel, pásové dopravníky, korečkové a závitové dopravníky), doprava práškových surovin (Fullerovo čerpadlo, nádoby typu Cerra), doprava kapalin (čerpadla, účinnosti čerpadel a jejich regulace). 4.Podavače - Druhy, použití. 5.Zdrobňování - Drtiče (druhy, použití), mlýny (Drtiče a mlýny se zdrobňovacími mlecími nástroji, bez zdrobňovacích mlecích nástrojů; nemechanické metody zdrobňování). 6.Dělení- Síta, rošty, třídiče, typy sít, sítový rozbor. 7.Mísení a homogenizace - Haldy, jednotlivé druhy mísičů. 8.Lisování - Suché a polosuché lisování. Granulace. Jednostranné a oboustranné lisování, izostatické lisování, princip metody, vlhké lisování, lisování krátkodobě působícími silami (vibrolisování, dusání, vibrační zhutňování). 9.Plastické tvarování - Tažení (pásmový lis), přítomnost vzduchu v těstě, točení. 10.Lití - Požadavky na licí suspenzi, reologie, viskozita, tixotropie, sádrové formy (lití na střep a lití na jádro), bateriové lití. Cvičení 1.Povrchová a objemová teorie. 2.Výpočty plnění kulového mlýna mlecími tělesy a melivem. 3.Exkurze do firmy TONDACH Česká republika, s.s.o. 4.Exkurze do firmy Rockwool, a.s. 5.Exkurze do firmy Keravit, s.r.o. 6.Exkurze do firmy REFRASIL, s.r.o. 7.Exkurze do firmy PÓROBETON Ostrava, a.s. 8.Exkurze do firmy Cement Hranice, a.s.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 75  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2009/2010 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku