635-0079/01 – Vlastnosti keramických materiálů II. (VKM II)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václava Tomková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václava Tomková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1965/1966Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM32 doc. Ing. Václava Tomková, CSc.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1 Student bude umět charakterizovat základní postupy chemické analýzy keramických surovin a materiálů. 2 Student bude umět charakterizovat a použít základní postupy fázových analýz keramických surovin a materiálů. 3 Student bude umět volit strategii a metody chemických a fázových analýz keramických surovin a materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vztahy mezi chemickým a fázovým složením materiálů a jejich vlastnostmi. Základní metody chemické analýzy keramických surovin a produktů. Metody fázových analýz, rtg difrakční analýza, elektronová mikroskopie, termické analýzy, kalorimetrie. Aplikace v heterogenních systémech.

Povinná literatura:

1.KALOUS, V. Metody chemického výzkumu. Praha : SNTL, 1987. 430 s. 2.ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek. Praha : Academia, 1982. 345 s. 3.KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. Ostrava : VŠB-TU, 2002. 172 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly a laboratorní cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1 Gravimetrické postupy v chemické analýze, princip. 2 Odměrná analýza – neutralizační stanovení, chelatometrie. Indikátory v odměrné analýze, příklady. 3 Princip a dělení spektrálních metod chemické analýzy. Absorpční spektrální analýza, Lambert – Beerův zákon. Kolorimetrie, fotometrie, spektrofotometrie. 4 Emisní spektrální analýza. Rtg. fluorescenční analýza. 5 Přehled metod fázových analýz. 6 DTA, TG, dilatometrie a termomechanická analýza. Simultární termické analýzy, aplikace. 7 Princip DSC kalorimetrie. 8 Calvetova – Tianova rovnice v kalorimetrii, aplikace. Základní metodiky kalorimetrických měření. 9 Difrakce rtg. záření, Braggova rovnice, využití. Rtg. záření, vznik, monochromatizace, využití. 10 Rtg. difrakční fázová analýza – identifikace 1 látky. Postup rtg. fázové analýzy směsi minerálů. 11 Rtg. mikroanalýza, princip, využití 12 Princip, zobrazování a aplikace TEM. 13 Princip, zobrazování a aplikace REM (SEM). Semináře: 1 Příprava roztoků pro chemické analýzy. Vyjadřování složení odměrných roztoků, stanovení titru. Rozklad vzorků pro chemické analýzy, zásobní roztok. 2 Stanovení oxidu křemičitého + nerozložitelného podílu, stanovení seskvioxidů, stanovení ztráty sušením a žíháním. 3 Odměrné stanovení CaO a MgO. 4 Fotometrické stanovení oxidu železitého. 5 DTA – vyhodnocení měření, využití. TG – vyhodnocované údaje, využití. 6 Identifikace fází z rtg difrakčních záznamů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.