635-0081/01 – Kompozitní materiály (KM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1965/1966Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní principy kompozitního působení - student bude umět charakterizovat druhy materiálů pro matrice a vyztužující fáze a způsoby jejich přípravy - student bude umět vysvětlit interakce mezi matricemi a výztužemi, vlivy na vlastnosti kompozitních materiálů - student bude umět popsat technologie přípravy kompozitních materiálů a seznámí se s konkrétními aplikacemi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou vysvětleny základní principy kompozitního působení, rozdíly mezi klasickými a kompozitními materiály, výhody a nevýhody jejich použití. Předmět představuje přehled druhů materiálů používaných pro matrice a vyztužující fáze. V předmětu jsou také probírány technologie přípravy kompozitních materiálů a vyztužujících fází, interakce mezi matricí a výztuží a vlivy na vlastnosti kompozitních materiálů. Jsou zde také představeny oblasti využití kompozitů a principy volby materiálů pro konkrétní aplikace.

Povinná literatura:

[1] DAĎOUREK, K. Kompozitní materiály – druhy a jejich užití. Liberec: TU Liberec, 2007. [2] JANOVEC, J., CEJP, J. aj. Perspektivní materiály. Praha: ČVUT, 2001. [3] MÍŠEK, B. Kompozity. Brno: Technický dozorčí spolek Brno, 2003. [4] KRATOCHVÍL, B., ŠVORČÍK, V., aj. Úvod do studia materiálů. Praha: VŠCHT, 2005. [5] EHRENSTEIN, G.W. Polymerní kompozitní materiály. Praha: Scientia, 2009. [6] POPOVIČ, Š. Výroba a zpracování plochého skla. Praha: Grada Publishing, 2009. [7] ZEMAN, L. Vstřikování plastů. Praha: BEN – technická literatura, 2009.

Doporučená literatura:

[1] BAREŠ, R. A. Kompozitní materiály. Praha: SNTL, 1988. [2] SCHULZE, W. a kol. Necementové malty a betony. Praha: SNTL, 1990. [3] MACHEK, V., SODOMKA, J. Nauka o materiálu – 4.část - Polymery a kompozity s polymerní matricí. Praha: ČVUT, 2008. [4] PECINA, P., PECINA, J. Materiály a technologie – plasty. Brno: Masarykova univerzita, 2006. [5] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály. Bratislava: Alfa, 1992. [6] LEGENDRE, A. Uhlíkové materiály. Praha: INFORMATORIUM, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 hodnocené zprávy z exkurzí. Zápočtová písemná práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinné exkurze ve výrobních závodech.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kompozity jako technické materiály - definice, složení. 2. Rozdělení kompozitů, základní typy a jejich charakteristiky. 3. Typy matric a vyztužujících fází, jejich součinnost, geometrické a fyzikální struktury. 4. Strukturní třídění kompozitů. 5. Volba materiálů, výrobní problémy. 6. Výroba kompozitů, výroba vláken a jejich úprava. 7. Kompozity s kovovou matricí 8. Kompozity na bázi makromolekulárních látek - plasty, živice. 9. Kompozity s keramickou matricí, keramické povlaky. 10. Kompozity se skelnou matricí, speciální kompozity se skelnou matricí. 11. Kompozity na bázi anorganických pojiv - malty, betony. 12. Cementové kompozity - žárobetony. 13. Pěny - pěnokovy, pěnoplasty, pěnokeramika. 14. Příklady použití kompozitů - změny konstrukce, automobily, a další.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.