635-0088/01 – Vytápění a klimatizace (VK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1965/1966Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat pojem tepelná pohoda - znát vlivy veličin na tepelnou pohodu - kategorizovat vlivy na čistotu vzduchu - meteorologické a klimatické podmínky pro vytápění - vlhký vzduchu, měření vlhkosti, výpočet entalpie - znát použití diagramu vlhkého vzduchu - typy otopných soustav - kategorizovat zdroje tepla - stanovit tepelné ztráty budov - charakterizovat lokální a centrální vytápění"

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Fyziologické, meteorologické, klimatické základy vytápění a klimatizace. Tepelně technické požadavky na konstrukční řešení budov. Sdílení tepla při vytápění. Tepelný výkon otopné soustavy. Spotřeba tepla a paliva při vytápění budov. Převážně konvektivní otopné soustavy. Zdroje tepla pro ústřední vytápění rodinných domků. Potrubní sítě ústředního vytápění. Uspořádání a komponenty otopných soustav. Převážně sálavé otopné soustavy. Elektrické vytápění. Aplikace deskových výměníků při vytápění. Základy klimatizace.

Povinná literatura:

CIHELKA, J. Vytápění, větrání a klimatizace. 3. vyd. Praha : SNTL, 1985. 648 s. CIHLÁŘ, J., GEBAUER, G., POČINKOVÁ, M. Technická zařízení budov. Ústřední vytápění I. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1998. 238 s. ISBN 80-214-1142-2. BROŽ, K. Vytápění. 1.vyd. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1998. 205 s. ISBN 80-01- 01313-8.

Doporučená literatura:

BARTÁK, M., BAŠTA, J., BROŽ, K., aj. Topenářská příručka. 1. vyd. Praha : GAS s.r.o., 2001. 2432 s. ISBN 80-86176-82-7, ISBN 80-86176-81-9 (soubor), ISBN 80-86176-83-5 (sv.2). CHYSKÝ, J., HEMZAL, K., aj. Větrání a klimatizace. Brno : BOLIT-B press, 1993. 313 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktické řešení příkladů

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

žádné

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"Fyziologické a hygienické zásady vytápění a větrání. Problematika tepelné pohody člověka. Výsledná teplota a její měření. Čistota vzduchu a její hodnocení. Meteorologické a klimatické podmínky pro vytápění a větrání. Vlhkost vzduchu, stanovení entalpie. Diagram vlhkého vzduchu. Tepelné ztráty budov. Zdroje tepla. Typy otopných soustav. Dálkové vytápění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.