635-0094/01 – Druhotné suroviny ve stavebnictví (FAST)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Hašek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Hašek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAR70 Ing. Břetislav Vařeka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět charakterizovat vznik a vlastnosti základních surovin používaných v silikátovém průmyslu -student bude umět formulovat pochody a reakce, které nastávají v surovinách při jejich zahřívání -student bude umět popsat úpravárenské postupy a zařízení používající se při přípravě surovin pro výrobu silikátů - student se bude umět orientovat ve způsobech přípravy pracovních směsí, způsobech tvarování keramických výrobků a v postupech stanovení vlastností surovin a keramických výrobků

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje přehled o základní terminologii, mineralogickém systému a horninách z pohledu silikátového průmyslu. Objasňuje definice, vlastnosti a funkce surovin používajících se pro výrobu jemné, hrubé, technické a žárovzdorné keramiky, dále surovin pro přípravu skla, glazur a maltovin a to včetně surovin pomocných a druhotných. V předmětu jsou také probírány principy stanovení základních vlastností surovin a základy z oblasti těžby, dopravy, skladování, zkoušení a technologií úprav surovin.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1988. [2] CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. Praha: Silikátový svaz, 2005. [3] KONTA, J. Keramické a sklářské suroviny. Praha: Univerzita Karlova, 1982. [4] SLIVKA, V. a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002.

Doporučená literatura:

[1] ZÁDRAPA, K. Keramické suroviny a jejich úprava. Praha: SNTL, 1971. [2] BERNARD, J.H., ROST, R. Encyklopedický přehled minerálů. Praha: Academia, 1992. [3] POSPÍŠIL, Z., KOLLER, A. a kol. Jemná keramika. Praha: SNTL, 1981. [4] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. Praha: Vega, 2000. [5] ŠAŠEK, L. a kol. Laboratorní metody v oboru silikátů. Praha: SNTL, 1981. [6] HERAINOVÁ, M. Keramické suroviny a jejich úprava. Praha: Silikátový svaz, 2003. [7] HERAINOVÁ, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha: Silikátová svaz, 2003. [8] HERAINOVÁ, M. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: Silikátový svaz, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní charakteristiky a členění druhotných zdrojů. Energetické ztráty. Energetický potenciál. Úspory paliva. Druhotná paliva. Druhotné teplo. Spalinové kotle, turbíny. Využití nízkopotenciálního tepla. Tepelná čerpadla. Využití citelného tepla kovu, koksu, strusky. Druhotná tlaková energie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku