635-0407/02 – Měření tepelně technických veličin (MTTV)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět vyhodnotit chybu měření - student bude umět manipulovat se záznamovou technikou určenou pro měření tepelně-technických veličin - student bude umět aplikovat měřicí metody v laboratorních a provozních podmínkách

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí metrologie v oblasti tepelně-technických veličin. Zabývá se měřením teploty, tlaku, vlhkosti, objemového a hmotnostního průtoku a analýzou plynu. Záměrem je ukázat na měřicí metody používané v laboratorních a provozních podmínkách.

Povinná literatura:

[1] Rédr, M.: Tepelné hospodářství hutí I. - 1. vydání. VŠB-TUO, Ostrava, 1980, 252 s. [2] Nutil, J., Čech, V.: Měření v hutním průmyslu. SNTL, Praha, 1982, 316 s. [3] Brázda, A., Jenčík, J.: Technická měření. ČVUT, Praha, 1996, 208 s. [4] Mikan, J.: Měření plynu. GAS, Říčany u Prahy, 2003, 351 s.

Doporučená literatura:

[1] Soubor technických informací poskytovaných firmou Omega – Zpravodaj č. 1 bezdotykové měření teploty - 2. vydání, Newport Electronics, 2001, 83 s. Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru absolvují studenti 10 laboratorních úloh, jejichž cílem je praktické ověření přednášené problematiky. Před každým laboratorním cvičením provede cvičící prověření znalostí studenta potřebných pro konkrétní měření. Pro získání zápočtu, student musí odevzdat správně vypracované protokoly ze všech odměřených laboratorních úloh. Předmět je zakončen závěrečnou ústní zkouškou.

E-learning

E-learning prvky jsou ve fázi přípravy. Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
635-0401 STP Sdílení tepla a proudění Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: Metrologie a její význam, měřicí řetězec, snímače, převodníky, měřicí systémy, vlastnosti přístrojů. Kontaktní způsoby měření teplot, typy termoelektrických článků, odporové teploměry, termistorové teploměry, kompenzační vedení. Bezkontaktní měření teplot, pyrometry totálně radiační, pyrometry spektrální, pyrometry barvové. Kalibrace pyrometrů. Měření tlaku, fyzikální principy měření, typy tlakoměrů. Analýza plynu, chemické analyzátory, infraanalyzátory, magnetické analyzátory, elektrochemické analyzátory, odběrové zařízení. Měření vlhkosti, principy měření, typy vlhkoměrů. Měření objemového a hmotnostního průtoků, rychlostní měřiče, objemové měřiče, clony, dýzy, mechanické anemometry a termoanemometry. Stanovení tuhých emisí, metodiky měření. Měřicí ústředny. Paměťové systémy. Počítačové vyhodnocení naměřených výsledků. Laboratorní cvičení: 1. Stanovení chyb měřicího přístroje. 2. Stanovení korekce skleněného teploměru při konstantním ponoru v závislosti na měřené teplotě. 3. Stanovení korekce skleněného teploměru na hloubce ponoření při konstantní teplotě 55 °C. 4. Měření dynamických vlastností termoelektrických článku. 5. Stanovení závislosti odporového teploměru na teplotě. 6. Stanovení součinitele emise. 7. Ověření přesnosti měření jasových pyrometrů. 8. Určení typu termoelektrického článku ze změřených cejchovních křivek. 9. Stanovení objemového a hmotnostního průtoku vlhkého vzduchu. 10. Přenos tepla zářením.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  15
        Zkouška Zkouška 70 (70) 30 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  15
        Zkouška Zkouška 70 (70) 30 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2012/2013 letní